Bāriņtiesas

Bāriņtiesu funkcijas un kompetence

Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība
Bērna aprūpes un aizgādnības tiesību atņemšana un atjaunošana
Bērna ārpusģimenes aprūpe
Aizbildnības jautājumu kārtošana
Adopcijas jautājumu izskatīšana
Audžuģimeņu jautājumu kārtošana
Aizgādnības jautājumu kārtošana
Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība
Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana
Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība

Kalkūnes bāriņtiesa apkalpo Kalkūnes, Lauceses, Medumu, Sventes, teritoriālās vienības

Naujenes bāriņtiesa apkalpo Naujenes , Biķernieku teritoriālās vienības

Līksnas bāriņtiesa apkalpo Kalupes, Līksnas, Nīcgales un Vaboles teritoriālās vienības

Skrudalienas bāriņtiesa apkalpo Demenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores un Vecsalienas teritoriālās vienības

Višķu bāriņtiesa apkalpo Ambeļu, Dubnas, Maļinovas, un Višķu teritoriālās vienības

BāriņtiesaPriekšsēdētājsAdreseKontakti
Kalkūnes bāriņtiesaVita VerzaĶieģeļu iela 4,Kalkūne, Kalkūnes pagasts,
LV -5412
Tālr. 65440834; Fakss: 65440828
barintiesa@kalkuni.lv
Naujenes bāriņtiesaTatjana BelovaSkolas iela 6, Naujene, Naujenes pagasts,
LV -5462
Tālr. 65476856; Fakss: 65476857
barintiesa@naujene.lv
Līksnas bāriņtiesaValdis MiltiņšDaugavas iela 10a, Līksna, Līksnas pagasts,
LV -5456
Tālr. 65471011; Fakss: 65449008
valdis.miltins@liksna.lv
Skrudalienas bāriņtiesaJāzeps ValtersSkrudaliena, Skrudalienas pagasts, LV -5470Tālr. 65471249; Fakss: 65471249
barintiesa[at]skrudaliena.lv
Višķu bāriņtiesaRegīna KudiņaSkolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts,
LV -5481
Tālr. 65426827; Fakss: 65425347
barintiesa@viski.lv

Vadlīnijas vecākiem bērnu aprūpes nodrošināšanai Apvienotajā Karalistēdlinijas vecakiem.pdf

Kas jāzina par bērnu aprūpi, pārceļoties uz Apvienoto Karalisti.pdf