Bāriņtiesas

Bāriņtiesu funkcijas un kompetence

Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība
Bērna aprūpes un aizgādnības tiesību atņemšana un atjaunošana
Bērna ārpusģimenes aprūpe
Aizbildnības jautājumu kārtošana
Adopcijas jautājumu izskatīšana
Audžuģimeņu jautājumu kārtošana
Aizgādnības jautājumu kārtošana
Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība
Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana
Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība

Skrudalienas bāriņtiesa apkalpo Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Medumu, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores un Vecsalienas teritoriālās vienības

Višķu bāriņtiesa apkalpo Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Nīcgales, Vaboles un Višķu teritoriālās vienības

BāriņtiesaPriekšsēdētājsAdreseKontaktiPieņemšanas laiki
Skrudalienas bāriņtiesaJeļena KiseļovaSkrudaliena, Skrudalienas pagasts,
LV -5470
Tālr. 65471249; Fakss: 65471249
barintiesa@skrudaliena.lv
Darba laiks
Višķu bāriņtiesaRegīna KudiņaSkolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts,
LV -5481
Tālr. 65426827; Fakss: 65425347
barintiesa@viski.lv
Darba laiks

Vadlīnijas vecākiem bērnu aprūpes nodrošināšanai Apvienotajā Karalistē

Kas jāzina par bērnu aprūpi, pārceļoties uz Apvienoto Karalisti.pdf