Publiskie dokumenti

Domes sēdes izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Domes sēžu audio ieraksti

Saistošo noteikumu projekti

Saistošie noteikumi

Nolikumi

Reglamenti

Noteikumi

Instrukcijas

Lēmumi

Komisijas, padomes un to nolikumi

Maksas pakalpojumi

Tarifi

Īres un apsaimniekošanas maksa

Pilnvarojumi un deleģējumi

Projekti

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Informācija par administratīviem aktiem, kuri sagatavoti personām, kuras nav deklarējušas savu dzīvesvietu

Informācija par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām

Informācija par izsniegtajām atļaujām šautuves (šautuves stenda) izveidošanai

Publiskie pārskati

Civilās aizsardzības plāns

Stratēģijas programmas

Atskaite par Daugavpils novada pašvaldības izpildinstitūcijas paveikto

Spēkā esošie Daugavpils rajona padomes publiskie dokumenti