Atbalsta programmas

Daugavpils novada līdzfinansējuma programma kultūras mantojuma objektu saglabāšanai

Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma programmas paziņojums 2019. gadam

Pašvaldības līdzfinansējuma programma. Saistošie noteikumi “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējumu Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanai”

Pašvaldības līdzfinansējuma programmas pieteikuma veidlapa