Publiskā interneta punkti

PUBLISKIE INTERNETA PUNKTI DAUGAVPILS NOVADA PAGASTOS*

Adrese, darba laiksKontaktpersonaPiedāvājums
DEMENES PAGASTS
Kumbuļu grāmatu ārējās izsniegšanas punkts,

Upes iela 6, Kumbuļi, Demenes pagasts

pirmdien-ceturtdien:

8.00-16.30
piektdien: 8.00-15.30

Jeļena Elksniņa
t. 65475050
jelena.elksnina@demene.lv
4 datori lietotājiem
konsultācijas par interneta lietošanu
LAUCESAS PAGASTS
Sabiedriskais centrs “Laucesa”,19, Laucesa, Laucesas pagasts

pirmdien-piektdien

9.00-16.00

Viktorija Kvetkovska
t. 65471034
biblioteka@laucese.lv
4 datori lietotājiem, multifunkcionālā iekārta (A4, A3, krāsaina)
konsultācijas par datora, interneta un  multifunkcionālās iekārtas lietošanu
MEDUMU PAGASTS
Medumu pagasta pārvalde, Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts

pirmdien- piektdien

8.00- 17.00

Gunita Belinska- Traškova

t. 65471563

parvalde@medumi.lv

A4 melnbalta formāta lapu kopēšana.

A4 melnbalta formāta izdruku veikšanu uz tīkla printera (drukas serveris)

A4 formāta dokumentu skenēšana

interneta, e-pasta, sociālo tīklu izmantošana (komunikāciju serveris)

NAUJENES PAGASTS
Naujenes pagasta pārvalde, Skolas iela 15, Naujene

pirmdien 13.00-17.00

otrdien, trešdien, ceturtdien  8.30-17.00

piektdien 8.30-12.30

Valentīns Čehanovskis

t. 65476844

it@naujene.lv

4 datori lietotājiem,
konsultācijas par interneta

lietošanu,

melnbaltā un krāsainā izdruka un kopēšana (A4, A3 formāts)
skenēšana

SKRUDALIENAS PAGASTS
Skrudalienas pagasta pārvalde, Skaistā iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts

pirmdien 8.00 – 17.30
otrdien – ceturtdien

8.00 – 16.30

piektdien – 8.00 – 15.30

Inese Alehina

t.65439239

parvalde@skrudaliena.lv

4 datori  lietotājiem, internets,

melnbaltā un krāsainā izdruka un kopēšana (A4, A3 formāts),
skenēšana

TABORES PAGASTS
Tabores pagasta pārvalde, Oktobra iela 2a, Tabore,

Tabores pagasts

pirmdien – piektdien

08.30-16.45

Ilga Kipļuka
t. 654 71233
biblioteka@tabore.lv
4 datori lietotājiem
konsultācijas par interneta

lietošanu

melnbaltā un krāsainā izdruka un kopēšana (A4, A3 formāts)
skenēšana

*Visos pagastos IT pakalpojumus sniedz arī bibliotēkās