Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Daugavpils novada dome 2016. gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu par Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 850 “Par Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu”

Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030. gadam ir Daugavpils novada hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskais mērķis, prioritāte, teritorijas specializācija un novada telpiskā struktūra, vērtējot novada teritorijas attīstību ilgtermiņā.

Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam