Sociālais darbs ģimenēm ar bērniem

Sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta centrs „Paspārne” :

Nodrošina drošu un pieejamu vidi bērniem pavadot lietderīgi brīvo laiku, ir iespēja iekļauties savu vienaudžu vidē, gūt nepieciešamo informāciju un veidot savstarpējo saskarsmi. Pavadot brīvo laiku bērniem un jauniešiem ir iespēja nodarboties dažādos pulciņos, kurus vada brīvprātīgie un labsirdīgie cilvēki:

  • Floristikas pulciņš
  • Rokdarbu pulciņš
  • Deju pulciņš

Adrese: Upes, 4, c.Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV – 5442
Vadītāja: Regīna Tamane

Tālrunis: 65475051
Bērnu un jauniešu dienas centrs „Varavīksne” :

Bērnu un jauniešu dienas centra darbības mērķis ir nodrošināt lietderīgu brīva laika pavadīšanu Kalupes pagasta bērniem un jauniešiem, uzlabot socializācijas iespējas pagastā.

To apmeklē bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 16 gadiem.

Adrese: Ezeru 13,Kalupe, Daugavpils rajons, LV -5450
Kontaktpersona – sociālais darbinieks Ligita Liepiņa, telefons – 29354296,

e-pasts – ligita24@inbox.lv

2018.gadā bērnu vasaras nometne par brīvu tiek nodrošināta:

Daugavpils novada bērniem no augsta riska ģimenēm no 17.07.2017. – 26.07.2017.

Bērnu vecums – no 9 līdz 16 gadiem. Grupa – 50 bērni.

Norises vieta – Demenes pagasts, Kumbuļi, Upes iela 4, Sociālā riska ģimeņu atbalsta centrs „Paspārne” ēka.

Nometnes vadītājs: Regīna Tamane, tālr.26381526