Saistīto dokumentu paraugi, veidlapas

1. Pilnvarotās personas_pārvaldnieka pieteikuma veidlapa (1.pielikums); 

2. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola paraugs par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu  (2_pielikums);

3. PIlnvarojuma līguma paraugs (3.pielikums);

4. Izziņas paraugs par dzīvojamās mājas uzkrājuma fondu (5.pielikums)

Pārskatu veidlapas:

1. Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskata veidlapa

2.Pārskats par iemaksām dzīvojamās mājas uzkrājuma fondā un tā līdzkeļu izlietojumu veidlapa

3. Pārskata par daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes (renovācijas, siltināšanas) 

pasākumu veikšanu veidlapa