Daugavpils novada gada cilvēks 2013

Valsts svētku priekšvakarā izcilākajiem novadniekiem pasniegti Daugavpils novada domes Atzinības raksti un balvas “Gada cilvēks”

15.novembrī, Latvijas valsts svētku priekšvakarā, Daugavpils novada kultūras centrā notika svinīgais pasākums „Ievijies Latvijas rakstā”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai. Pasākuma gaitā tika sumināti tie cilvēki, kas vērtējami visa Daugavpils novada mērogā kā atzinīgi un pašaizliedzīgi sava darba darītāji.

FOTOGALERIJA 

VIDEO
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska savā svētku uzrunā apliecināja, ka „Mūsu novadā ir uzņēmīgi ļaudis. Par to viņiem vislielākais paldies, jo viņi ir tie, kas dod naudu un maizi mūsu ļaudīm. Viņi ir tie, kas vieš ticību nākotnei. Ikviens mūsu nostūris un ikkatrs iedzīvotājs ir pelnījis uzticību, uzticību un godīgu attieksmi, pat visattālākajās mājās.Tās ir mūsu pašu mājas, kurās cilvēki vēlas būt pārliecināti. Valsts svētku priekšvakarā vēlos pateikties visiem novada ļaudīm – gan par pacietību un izpratni, gan par uzticību un labi paveikto ikdienas darbu. Novada attīstībā un izaugsmē ir vajadzīgas visu paaudžu cilvēku zināšanas, pieredz, talanti un darba mīlestība. Mēs taču katrs spējam Daugavpils novadu padarīt košāku, ienesot krāsas ikdienas darbā, spožāku, iededzot svecīti svētkos un mīļāku, liekot skanēt piederības un lepnuma stīgai.”

Daugavpils novada domes Atzinības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldības un tās iedzīvotāju labā, saņēma 23 novadnieki: Daugavpils novada sporta skolas treneris Andrejs Andrijanovs, Daugavpils novada Kultūras centra direktore Inta Uškāne, Maļinovas pagasta jauniešu deju kolektīva „Druvāni” vadītāja Antra Dombrovska, Sventes vidusskolas saimniecības vadītāja Svetlana Meinerte, Skrudalienas bāriņtiesas locekle Lilija Terentjeva, Līksnas pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste Margarita Krauce, Naujenes Tautas bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska, Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Budžeta daļas vadītāja Svetlana Lukša, Daugavpils novada Būvvaldes arhitektūras tehniķe Olga Ivanova, Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, Daugavpils novada Naujenes mūzikas un mākslas skolas direktors Spodris Kačāns, Vaboles vidusskolas direktore Elita Skrupska, Lāču pamatskolas mūzikas skolotāja Aelita Novicka, Silenes pamatskolas sākumskolas skolotāja Valentina Dubina, Špoģu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Nadežda Liepa, Sociālā dienesta Kalupes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Ligita Liepiņa, SIA „Meliors Krauja” galvenajai grāmatvede Emarita Streikuse, Kalupes pagasta iedzīvotājs Henrihs Kivlinieks, Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētājs Savēlijs Semjonovs, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Plaušu slimību un tuberkulozes nodaļas vadītāja Glafira Nikolajeva, zemnieku saimniecības „Ceriņi” īpašniece Vera Kucina, SIA „Ģrīvas poliklīnika” zobu feldšere Emīlija Lazučonoka, SIA „Antaris” padomes priekšsēdētājs Antonijs Samburs, Skrudalienas bāriņtiesas locekle Lilija Terentjeva.

Balva „Gada cilvēks” šogad tika pasniegta četrās nominācijās.

Nominācijā „Sports” balvu saņēma Daugavpils novada svarbumbu celšanas izlases komandas sabiedriskais treneris Ivans Gaļašs.

Ivana Gaļaša audzēkņi, novada svarbumbu cēlāji, ir uzrādījuši augstus sasniegumus Republikas un starptautiskajās sacensībās. Pēdējo divu gadu laikā izcīnītas 20 dažāda kaluma medaļas Eiropas čempionātos jauniešiem. Šogad viņa audzēknis Aleksejs Vasiļjevs no Biķernieku pagasta izcīnīja 1.vietu Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā garajā ciklā.

Ivans Gaļašs ir treneris arī daudzkārtējam Latvijas, Eiropas un pasaules junioru čempionam Edgaram Pavlovskim no Lauceses pagasta. Edgaram pieder 8 Latvijas rekordi divcīņā un garajā ciklā junioriem. Kopumā Ivana Gaļaša audzēkņiem pieder 14 Republikas rekordi svarbumbu celšanā.

Nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” balvu saņēma Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Anna Jegorova jau vairāk nekā 20 gadus veic sociālo darbu Daugavpils novadā. Kā vadītāja viņa ir arī sociālo iestāžu dvēsele, kurai rūp katra pieaugušā un bērna liktenis. Viņa ar savām idejām un iecerēm, uzklausīšanas prasmēm spēj iedrošināt, spēcināt, pārliecināt un kopīgi risināt radušās problēmas.

Jau vairākus gadus Anna ir biedrības „Kalupes kopienu atbalsta centra „Vitrāža” valdes priekšsēdētāja un biedrības „Sieviešu klubs „Astras”” valdes locekle, kur ar savu iniciatīvu īstenojusi vairākus projektus, dodot savu ieguldījumu Kalupes pagasta un novada sakārtošanā, attīstībā un cilvēku labklājības veicināšanā.

Nominācijā „Kultūra” balvu saņēma grāmatas “Nīcgales zeme un ļaudis kopsaimniekošanas laikos” autors Staņislavs Ružāns. Staņislavs Ružāns 23 savas dzīves gadus ir pavadījis, strādājot par agronomu Daugavpils rajona kolhozā “Nīcgale”. Laika periodā no 1952. līdz 2009.gadam dažādos preses izdevumos publicējis 594 rakstus, kā arī sarakstījis vairākus drukātus izdevumus. Šogad viņa grāmata “Nīcgales zeme un ļaudis kopsaimniekošanas laikos” piedzīvoja savus atklāšanas svētkus. Grāmatas materiāls tika vākts 50 gadu garumā. Tajā aprakstīti tālaika notikumi, cilvēku atmiņas, apkopoti to dienu dokumentos, presē un literatūrā izlasītie fakti, parādītas tā laika fotogrāfijas. Staņislavs Ružāns ar savu piemēru ierosina arī mazākus un lielākus nīcgaliešus nākt uz bibliotēku un krāt zināšanu gaismu.

Nominācijā „Pašvaldības darbs” balvu saņēma Naujenes bāriņtiesas priekšsēdētāja Staņislava Locika.

Naujenes pagasta pašvaldībā Staņislava Locika strādā kopš 1996.gada. Esot par Naujenes pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju, viņa rūpējas par to, lai bez vecāku aprūpes palikušie bērni augtu ģimenēs. Viņas vadībā tiek organizēti sociālā atbalsta pasākumi audžuģimenēm un aizbildņiem. Dzīves pieredze un pedagoga darba stāžs palīdz izprast katru dzīves situāciju, iejusties ģimenes problēmās un kopā tās atrisināt. Galvenais moto Staņislavai ir cilvēciskās attiecības, vērtības un cieņa vienam pret otru, labestība, izpalīdzība un prasme just. Staņislava Locika jau daudzus gadus ir Jezupovas katoļu draudzes valdes priekšsēdētāja un vada baznīcas saimniecību. Staņislava Locika aktīvi piedalās arī pagasta kultūras dzīvē. Viņa ir viena no folkloras kopas „Rūžeņa” dalībniecēm.

Valsts svētkus ar dziesmām ieskandināja Daugavpils novada kultūras centra jauktais koris “Latgale” (vadītāja Anita Zarāne) un Daugavpils novada kultūras centra vokālā studija “Stage on” (vadītāja Tatjana Larionova), ar vijīgiem un raitiem deju soļiem iepriecināja Daugavpils novada kultūras centra tautas deju ansamblis “Līksme” (vadītāja Aija Daugele).