Gada cilvēks 2014

14.novembrī, Latvijas valsts svētku priekšvakarā, Daugavpils novada kultūras centrā notika svinīgais pasākums „Te viss tik pazīstams”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai. Pasākuma gaitā tika sumināti tie cilvēki, kas vērtējami visa Daugavpils novada mērogā kā atzinīgi un pašaizliedzīgi sava darba darītāji.

Daugavpils novada domes Atzinības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldības un tās iedzīvotāju labā, saņēma 21 novadnieks: jaunās latgaliešu mūzikas festivāla „Muzykys Skrytuļs” radošās grupas dalībnieki – Sanita Pinupe, Anna Briška, Gunta Mežule un Juris Viļums, Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Centrālās bibliotēkas dienesta galvenā speciāliste bibliotēku jautājumos Helēna Firsova, Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne, Demenes pagasta pārvaldes inspektore-kasiere Anna Meņšikova, Naujenes pagasta pārvaldes grāmatvede Teresa Miglāne, Naujenes pamatskolas pavāre Regīna Prohovska, Randenes pamatskolas autobusa šoferis Vladislavs Jurkjāns, Medumu internātpamatskolas direktore Gaļina Piščuļonoka, Kalkūnes bāriņtiesas priekšsēdētāja Vita Verza, Lāču pamatskolas sākumskolas skolotāja Gaļina Vagele, Medumu pamatskolas skolotāja Viktorija Celminska, Daugavpils novada Sociālā dienesta Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības centra vadītāja Nataļja Škutāne, Kalupes pagasta ārsta prakses ārsta palīdze Jelizaveta Filimonova, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Plaušu slimību un tuberkulozes nodaļas medicīnas māsa Tatjana Osipova, audžuģimene Ļubova un Aleksejs Tajevski, SIA „Kļavas V” īpašnieks Viktors Kalāns, SIA „Trevors” vadītājs Jevģenijs Vladimirovs, Naujenes pagasta iedzīvotājs Boļeslavs Purmalis, Kalkūnes pagasta iedzīvotājs Oļegs Papsujevičs, Naujenes Mūzikas un mākslas skolas skolotājs Ruslans Margevičs un Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nama vokālā ansambļa vadītāja Rozālija Almakajeva.

Balva „Gada cilvēks 2014” šogad tika pasniegta četrās nominācijās. Nominācijā „Izglītība” balvu saņēma Zemgales vidusskolas bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja Jadviga Bobkova, nominācijā „Uzņēmējdarbība” – Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa, nominācijā „Pašvaldības darbs” – Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska un nominācijā „Lauksaimniecība” – Demenes pagasta zemnieku saimniecības „BAR” īpašnieks Romualds Bleiders.

Gada cilvēks nominācijā „Izglītība” ir Zemgales vidusskolas bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja Jadviga Bobkova.

Skolotāja Jadviga Bobkova izceļas ar izcilu uzticību savam darbam, mērķtiecību un darba mīlestību. Viņa ir patiesi talantīga pedagoģe, kas savas zināšanas nodot tālāk jaunajai paaudzei. Vairākus gadus Jadviga ir Daugavpils novada bioloģijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.

Skolotāja veiksmīgi sagatavo savus audzēkņus novada olimpiādēm bioloģijā. Pateicoties Jadvigas Bobkovas radošajai pieejai un iniciatīvai, skolēni piedalās un uzvar konkursos „Skolēni eksperimentē” un „Vides spēles”. Jau 10 gadus skolotājas vadītās komandas iegūst godalgotās vietas Sarkanā Krusta rīkotajās sacensībās.

Tikpat veiksmīgi Jadviga Bobkova vada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu. Par skolotājas nopelniem vislabāk runā skolēnu panākumi. Tā, 2010.gadā viņas skolniece Kristīne Beinaroviča godam pārstāvēja Latviju starptautiskajā olimpiādē „Vides projekti” un saņēma bronzas medaļu. Šogad ir sasniegts vēl augstāks rezultāts – 9.klases skolnieces Elīnas Baranovskas iegūtā sudraba medaļa. Neizsīkstoša enerģija un jaunas, radošas idejas ļauj skolotājai Jadvigai Bobkovai sasniegt visaugstākās pedagoģiskās meistarības virsotnes.

Gada cilvēks nominācijā „Uzņēmējdarbība” ir Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa.

Savas darba gaitas Daugavpils rajonā Vita Rūtiņa iesāka 1992.gadā. Viņas darbība ir saistīta ar investīciju piesaisti novada teritorijas attīstībai un novada iedzīvotāju labklājības celšanai, ar finansējuma piesaisti pašvaldības projektiem un to vadības nodrošināšanu. Savu darbu Vita Rūtiņa jau vairāku gadu garumā organizē profesionāli augstā līmenī un teicamā kvalitātē. Viņa ir izveidojusi saliedētu un profesionālu speciālistu kolektīvu.

Vita Rūtiņa kā arodbiedrības organizācijas priekšsēdētāja, gādā par darbinieku interešu aizstāvību, rūpējas par darba apstākļiem, dažādo brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Strādājot ar augstu atdevi un atbildību ikdienā, lietderīgi pielietojot darbā savu pieredzi un zināšanas, pēdējā gada laikā Vita Rūtiņa ir nodrošinājusi vairāku Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanu un ieviešanu. 7 lielāko projektu kopbudžets sastāda gandrīz 9 miljoni eiro. Pateicoties Vitas Rūtiņas neatlaidībai un atbalstam, vairākas novada skolas pēc renovācijas ieguvušas jaunu veidolu.

Par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā Vita Rūtiņa ir pelnījusi kļūt par Gada cilvēku 2014.
Gada cilvēks nominācijā „Pašvaldības darbs” ir Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska.

Brigita Vasiļevska toreizējā Sventes ciema padomē savas darba gaitas uzsāka 1986.gadā. Kopš 2009.gada Brigita Vasiļevska ir Sventes pagasta pārvaldes vadītāja, kas savus amata pienākumus veic ar vislielāko atbildības sajūtu. Esošie un bijušie darba kolēģi viņu raksturo kā zinošu, uzņēmīgu un atsaucīgu vadītāju.

Brigita Vasiļevska pamatoti lepojas ar pagastā nostrādātiem gadiem. Ja jautā, kāds viņai ir bijis šis laiks, viņa nedomājot atbild – „radošs!”

Augusta nogalē krāšņi un skanīgi tika nosvinēta pagasta 150. jubileja. Šogad Sventē tika iesvētīts pagasta karogs un izskanēja himna. Ir ļoti daudz to cilvēku, kuriem Brigita labprāt pasaka paldies par viņu neizsīkstošo darba enerģiju un optimismu.

Savas darbības laikā Brigita Vasiļevska ir realizējusi vairākus vērienīgus projektus, tostarp arī Sventes vidusskolas renovāciju. 2014.gadā tika uzsākti un realizēti vēl 4 projekti. Brigita Vasiļevska ir lepna par savu pagastu, tā gleznainajām un bagātīgajām ainavām, arhitektūras pieminekļiem un, protams, cilvēkiem, kas aizvien ir galvenā pagasta vērtība.

Gada cilvēks nominācijā „Lauksaimniecība” ir Demenes pagasta zemnieku saimniecības „BAR” īpašnieks Romualds Bleiders.

Romualda Bleidera z/s ir dibināta 1993.gadā. Pamata nozare saimniecībā ir piena lopkopība, kā blakus nozare ar laiku ir attīstījusies arī gaļas lopkopība. Jau 10 gadus zemnieku saimniecība ir bioloģiskā. Saimniecības ganāmpulkā ir 70 govis un 50 jaunlopi.

Romualds Bleiders aktīvi iesaistās ES projektu īstenošanā. Viņa mērķtiecība, apņēmība un neatlaidība palīdz saimniecībai attīstīties arī sarežģītos apstākļos. 2014.gadā veikta fermas rekonstrukcija.

Romualds Bleiders ir viens no lielākajiem darba devējiem novadā, kas rūpējas par saviem darbiniekiem, nodrošinot viņiem komfortablus darba apstākļus. Romualda darbs izceļas ar augstu profesionālo kompetenci un cenšanos vienmēr strādāt harmonijā ar citiem.

Romualds Bleiders aktīvi piedalās Daugavpils lauksaimnieku apvienības darbā, realizējot projektus un palīdzot ikgadējās Lauksaimnieku dienas organizēšanā.

Valsts svētkus ar dziesmām ieskandināja Rēzeknes novada vokālais ansamblis „Skonai” (vadītāja Guntra Kuzmina), ar vijīgiem un raitiem deju soļiem iepriecināja Daugavpils novada kultūras centra tautas deju ansamblis un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līksme” (vadītāja Aija Daugele).

Teksts – Olga Smane, foto – Irina Jegorova, Guntis Kaminskis

 

FOTOGALERIJA