Miršanas fakta reģistrācija

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.

Miršanu reģistrē jebkurā Latvijas Republikas   dzimtsarakstu nodaļā  6 dienu laikā.

Iesniedzami šādi dokumenti:

• ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves cēloni,
• mirušas personas pase.