Dzimtsarakstu nodaļas arhīvs

Daugavpils  novada dzimtsarakstu nodaļas arhīvā glabājas:

• Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas un Višķu pagastu  likvidēto dzimtsarakstu nodaļu dzimšanas, laulības un miršanas reģistri  no 01.01.1994. līdz 31.12.2009.

• civilstāvokļa aktu reģistri, kas izdarīti Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā no 01.01.2010.