Daugavpils novada veselības aprūpe

Atbalsts mazaizsargātajām personām

Iestāde
Valdes loceklis
Adrese
Kontakti
 SIA „Grīvas poliklīnika”
 Andris Pļaskota
 Lielā iela 42, Daugavpils, LV – 5401
 654 22844

Poliklīnika sniedz sekundāro veselības aprūpi Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem. 

Feldšeru – vecmāšu punkti

FVP
Adrese
Kontakti 
Līksnas FVP
Līksnas pagasts, Jaunatnes iela 11, LV – 5456
654 75600
Ambeļu FVP
Ambeļu pagasts, p/n Ambeļi, LV – 5438
654 70332
Maļinovas FVP
Maļinovas pagasts, Maļinova, LV – 5459
654 71465
mob. 29588810
Dubnas FVP
Dubnas pagasts, Nākotnes iela 1a,LV – 5443
654 75224
Sventes FVP
Sventes pagasts, Alejas iela 4, LV – 5473
654 28322
Salienas FVP
Salienas pagasts, Saliena, Centrāles iela 17 – 19,LV – 5469
654 75316
Medumu FVP
Medumu pagasts, Alejas iela 13, LV – 5460
654 71580
Vecsalienas FVP
Vecsalienas pagasts, Červonkas ciems,LV – 5476
654 75864

 

Ģimenes ārstu prakses

 
Ģimenes ārsta prakse
Adrese
Kontakti
J.Bicāna ģimenes ārsta prakse
Višķu pag., Špoģu c., Šosejas iela 3, LV – 5479
654 42755
I.Grotkeres ģimenes ārsta prakse
 
Višķu pag., Špoģu c., Šosejas iela 3, LV – 5481
 
654 42111
 
I.Kudeiko ģimenes ārsta prakse
Kalupes pag., Kalupe, Ezeru iela 13, LV – 5450
Vaboles pag., Parka iela 4-11, LV – 5477
654 50892
I.Ņesterova ģimenes ārsta prakse
Naujenes pag., Lociku c., Vienības iela 5-17, LV – 5458
 
Maļinovas pagasts, Maļinova LV-5459

654 75387

654 71465
mob.29588810

A. Kuļikova ģimenes ārsta prakse
Tabores c., Oktobra iela 2a, LV-5465
654 71245
Biķernieku ģimenes ārsta prakse
Biķernieku pagasts, Biķernieki, LV – 5440
 
Sandras Strodes ģimenes ārsta prakse
Naujenes pag., Vecstropu ciems, 18. Novembra iela 394b
 654 59044
Ivetas Čivkules ģimenes ārsta prakse
Naujenes pag., Kraujas ciems, Meža iela 4-1a
 654 30707
Vitālija Novicka ģimenes ārsta un internista prakse
Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts,  LV – 5442.
65471752

Aptiekas

 

AptiekaAdreseKontakti
„Višķi”
Šosejas iela 3, Špoģi, Daugavpils novads, LV – 5480
654 32244
Mēness Aptieka
18. Novembra iela 398, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
654 23017

 

 

 Ārsta prakses zobārstniecībā

Ārsta prakse
Adrese
Kontakti
G. Grunšteine
Kalupes pag., Ezeru iela 13, Daugavpils novads, LV – 5450
654 50703
I. Latarceva
Višķu pag., Šosejas iela 3, Daugavpils novads, LV – 5481
65442388

Daugavpils novada primārās veselības aprūpes iestāžu e-pasta adreses

 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība — 113

Vakaros, nakts stundās un brīvdienās iespējams saņemt mediķu padomu, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo telefonu 66016001.