Paziņojums

Paziņojums par paredzētās darbības – Derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves darbu turpināšana un pabeigšana atradnes „Elerne” iecirkņa „Griguliņi – Kaupišķi-5” II blokā daugavpils novadā,

Lasīt tālāk
1 2 3 4