Vakance Kultūras nama vadītājam Medumu pagastā

izsludina pieteikšanos uz vakanci Kultūras nama (Tautas nama)  vadītāja amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1431 11)

MĒS MEKLĒJAM:

Medumu pagasta Kultūras nama (Tautas nama) vadītāju

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Mēnešalga:  648.00 EUR pirms nodokļu nomaksas

Darba vieta: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads.

Galvenie pienākumi:
• vadīt, plānot, koordinēt un organizēt vietējas un valsts nozīmes kultūras un mākslas pasākumus un projektus Medumu pagastā;
• nodrošināt Kultūras nama saturisko un saimniecisko darbu;
• izstrādāt Kultūras nama darbības pasākumu gada plānus un budžetu, piedāvājot satura un formas ziņā daudzveidīgu pasākumu programmu, tostarp nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu, tautas tradicionālo svētku, koncertu un citu kultūras norišu organizēšanu un īstenošanu;
• sagatavot gada budžeta projektu un pasākumu realizēšanas tāmes, nodrošināt Kultūras nama aktivitāšu norisi pašvaldības domes apstiprinātā budžeta ietvaros;
• sadarboties ar vietējiem un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, informēt par Kultūras nama realizētajām aktivitātēm;
• veikt nepieciešamās informācijas apkopošanu un atskaišu sagatavošanu par Kultūras nama darbību.

Prasības:
• 1.līmeņa augstākā profesionālā vai augstākā izglītība kultūras vai menedžmenta/vadības jomā;
• pieredze vadītāja amatā ne mazāka par vienu gadu tiks   uzskatīta par priekšrocību, īpaši pieredze kultūras vadībā;
• kultūras nozari reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot praktiskajā darbā;
• prasme plānot budžetu;
• prasme plānot un organizēt savu darbu, augsta darba kapacitāte un elastīga pieeja problēmsituāciju risināšanai;
• teicamas komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
• prasme izmantot informācijas tehnoloģijas;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;

Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Medumu Kultūras nama vadītājs” aicinām sūtīt līdz 2022.gada 4.februārim, pa e-pastu: parvalde@medumi.lv, tālrunis informācijai 65471563.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.