Atvieglojumi

No nodevas maksāšanas par Domes, Iestādes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām atbrīvojamas:

-politiski represētās personas;
– personas ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti;
– trūcīgas personas;
– Domes struktūrvienības, Iestādes, valsts pārvaldes institūcijas.

Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publiskās vietās netiek
iekasētas, ja:

-pasākums tiek rīkots slēgtās teritorijās vai sporta bāzēs;
-pasākumu rīko Dome vai tās finansēta institūcija;
-pasākuma organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde;
-biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir Daugavpils novada pašvaldības teritorijā;
-pasākuma organizators, kurš izpilda Daugavpils novada pašvaldības pasūtījumu.

Nodevām par tirdzniecību publiskās vietās maksāšanas atvieglojumi netiek piemēroti.

No nodevas maksāšanas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās atbrīvojamas juridiskās personas par izvietoto vizuālo informāciju, kas informē par to veikto darbību, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas.

 

Nodeva par Daugavpils novada simbolikas izmantošanu netiek iekasēta no pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, kur 51% un vairāk daļas pieder pašvaldībai