KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Augšdaugavas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas)

KapitālsabiedrībaSIA “Grīvas poliklīnika”
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetāLielā ielā 42, Daugavpils,
www.grivaspoliklinika.lv
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskatsPārskats
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)414 901
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla)100
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiemPPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķisnodrošina veselības aprūpes pieejamību
Citas ziņas
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībāV.Kezika
KapitālsabiedrībaSIA “Naujenes pakalpojumu serviss”
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetāDaugavas ielā 29a, Krauja, Naujenes pagasts, LV-5462,
www.sia-nps.lv
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskatsPārskats
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)8 483 285
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla)100
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiemPPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķisnodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamo fondu apsaimniekošanu
Citas ziņas
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībāV.Kezika
KapitālsabiedrībaSIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetāĢimnāzijas ielā 28-2, Daugavpils, LV-5401,
www.aadso.lv
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskatsPārskats
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)485 900
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla)22.3 (108 360 EUR)
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiemPPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķisnodrošina videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sistēmas uzturēšanu, kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus
Citas ziņas2021.gada 27. maija Daugavpils pilsētas domes lēmumi Nr.326, Nr.327.
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībāV.Kezika
KapitālsabiedrībaSIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetāVasarnīcu ielā 20, Daugavpils, LV-5458,
www.slimnica.daugavpils.lv
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskatsPārskats
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)8 563 896
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla)8.93 (765 055 EUR)
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiemPPKDKPL 4.panta pirmā daļa un
VPIL 88.panta pirmās daļas 1.,3.punkts
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķisnodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Daugavpils pilsētā
Citas ziņas2021.gada 27. maija Daugavpils pilsētas domes lēmumi Nr.326, Nr.327
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībāV.Kezika
KapitālsabiedrībaSIA “Veselības centrs Ilūkste”
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetāRaiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447, www.ilukste.lv/veseliba/sia-vc-ilukste
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskatsPārskats
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)111 954
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla)100
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiemPPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķissniedz primārās, sekundārās veselības aprūpes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pansijas pakalpojumus
Citas ziņas
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībāV.Kezika
KapitālsabiedrībaSIA “Ornaments”
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetāJelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447,
www.ilukste.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/sia-ornaments
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskatsPārskats
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)1 273 718
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla)100
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiemPPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķissava vai nomāta nekustāmā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu, t.sk. dzīvojamo māju uzturēšana un komunālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem
Citas ziņas
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībāV.Kezika