Augšdaugavas novada pašvaldības vadība

Arvīds Kucins
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 10.00 – 12.00
14.00 – 18.00
domes ēkā
arvids.kucins@augsdaugavasnovads.lv
Telefons: 65476811
Aivars Rasčevskis
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Telefons: 65476749
aivars.rascevskis@augsdaugavasnovads.lv
Vitālijs Aizbalts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
vitalijs.aizbalts@augsdaugavasnovads.lv
Maigurs Krievāns
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
maigurs.krievans@augsdaugavasnovads.lv
Vanda Kezika
Novada pašvaldības izpilddirektore
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 10.00 – 12.00
14.00 – 18.00
domes ēkā
Telefons: 65422237
vanda.kezika@dnd.lv
Ināra Natarova
Novada pašvaldības izpilddirektores 1.vietniece
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 10.00 – 12.00
14.00 – 18.00
domes ēkā
Telefons: 65476883
inara.natarova@dnd.lv