Augšdaugavas novada pašvaldības vadība

Arvīds Kucins
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Telefons: 65476811
arvids.kucins@augsdaugavasnovads.lv
Aivars Rasčevskis
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
Telefons: 65476749
aivars.rascevskis@augsdaugavasnovads.lv
Vitālijs Aizbalts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
vitalijs.aizbalts@augsdaugavasnovads.lv
Maigurs Krievāns
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
maigurs.krievans@augsdaugavasnovads.lv
Vanda Kezika
Novada pašvaldības izpilddirektore
Telefons: 65422237
vanda.kezika@augsdaugavasnovads.lv
Ināra Natarova
Novada pašvaldības izpilddirektores 1.vietniece
Telefons: 65476883
inara.natarova@augsdaugavasnovads.lv
Valērijs Ļaksa
Tehniskais direktors
Telefons: 65476829
valerijs.laksa@augsdaugavasnovads.lv