Daugavpils novada gada cilvēks 2012

16.novembrī, Latvijas valsts svētku priekšvakarā, Daugavpils novada kultūras centrā notika svinīgais pasākums „Arkla dziesma Latvijai”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienai. Pasākuma gaitā tika sumināti tie cilvēki, kas vērtējami visa Daugavpils novada mērogā kā atzinīgi un pašaizliedzīgi sava darba darītāji.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska savā svētku uzrunā apliecināja, ka „Daugavpils novads valsts pašvaldību saimē ieņem redzamu un nozīmīgu vietu, jo mūsu novads ir bagāts ar talantīgiem, darbīgiem un radošiem cilvēkiem, kas paļaujas uz saviem spēkiem un darbu. Te ir mūsu mājas, te ir mūsu vistuvākie un mīļākie cilvēki, te ir mūsu saknes, godam padarītais darbs, kas patīk un dot gandarījumu. No sirds teiktais vārds pie vārda, uzmundrinājums un ticība labajam ieaudīs biezāku balto svītru Latvijas sarkanbaltsarkanajā audeklā.”
Daugavpils novada domes Atzinības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldības un tās iedzīvotāju labā, saņēma 23 novadnieki: Randenes pamatskolas pavāre Zoja Antonova, Tabores pamatskolas skolotāja Anfisa Baranovska, Naujenes pamatskolas skolotāja Ingrīdai Bleidelei, Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Janīna Gaidele, Daugavpils novada domes Kultūras pārvaldes noformēšanas māksliniece Olga Gžibovska, SIA “Apola – D” valdes loceklis Andrejs Ivanovs, piemājas saimniecības „Galdiņi” īpašnieks Vjačeslavs Jančevskis, Naujenes bērnu nama feldšere Antoņina Kapeļušņikova, Biķernieku pamatskolas skolotājs Mihails Korsaks, Nīcgales dzelzceļa stacijas priekšniece Lilija Lazdāne, Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes galvenās grāmatvedes vietniece Tatjana Limonoviča, Silenes kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova, Līksnas bāriņtiesas priekšsēdētājs Valdis Miltiņš, Silenes pamatskolas skolotāja Jeļena Ovčiņņikova, Demenes pagasta pārvaldes lietvedības pārzine Ruta Pavlova, Sventes vidusskolas skolotāja Aija Saveļjeva, Medumu vidusskolas skolotāja Alla Savicka, Sventes pagasta pārvaldes autobusa vadītājs Georgijs Serovs, Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Tatjana Smargune, SIA „Grīvas poliklīnika” grāmatvede, kasiere Zoja Stupiņa, Daugavpils novada domes Būvvaldes būvinženiere Anna Šmakova, Salienas pagasta pārvaldes juriskonsults Jāzeps Valters, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” pavāre Valentīna Varfolomejeva.

Balva „Gada cilvēks”, sekojot pagājušā gada tradīcijām, tika pasniegta piecās nominācijās.

Nominācijā „Izglītība” balvu saņēma Špoģu vidusskolas direktors Jānis Belkovskis.

Jānis Belkovskis Špoģu vidusskolu vada no 1989.gada. Direktors ir izveidojis saliedētu, radošu un profesionālu skolotāju kolektīvu, viņa vadībā ir arī uzbūvēta jaunā skolas ēka, un pašreiz tiek realizēts skolas renovācijas projekts. Jānis Belkovskis veicina skolas vides sakārtošanu un attīstīšanu, līdzdalību dažādos projektos. Špoģu vidusskolas izglītojamie tradicionāli uzrāda augstus mācību sasniegumus centralizētajos eksāmenos. Direktors sniedz atbalstu interešu izglītībai un atbalsta skolēnu iniciatīvu, vēlmi pilnveidoties, piedalīties konkursos, sporta sacensībās, skolēnu un skolotāju dalību apmaiņas projektos, mākslinieciskajā pašdarbībā. 2011. gadā skola ieguva titulu „ Sporta laureāts 2011.”

Direktors ir ne tikai skolas, bet arī pagasta un novada dvēsele sabiedriskajā dzīvē. Pēc viņa iniciatīvai Špoģu skola aktīvi līdzdarbojas pagasta un novada pasākumos. Pateicoties direktora prasmīgai vadībai, Špoģu vidusskola ir izveidojusies par konkurētspējīgu un sabiedriski aktīvu mācību iestādi.

Nominācijā „Kultūra” balvu saņēma māksliniece, gleznotāja, Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola” pasniedzēja Silva Veronika Linarte.

Linartes kundze dzimusi Līksnas pagastā, divu gadu vecumā viņa tika represēta uz Sibīriju. Pēc 16 gadiem, atgriežoties Latvijā, ieguva pedagoga un gleznotāja kvalifikāciju Latvijas Valsts Mākslas akadēmijā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, Silva Linarte atgriezās uz dzīvi Vaboles pagastā, kur atjaunoja atgūto vecāku dzimtas māju „Skrindas”. Šajā laikā Silva Linarte uzsāka darbu Daugavpils mākslas vidusskolā „Saules skola”, gadu vēlāk apstiprināta Daugavpils pilsētas galvenā mākslinieka amatā, kur nostrādāja astoņus gadus. Pedagoģijas darbam atdota dzīve vairāk nekā pus gadsimta garumā. Silvai Linartei ir lieli radoši nopelni Daugavpils novada kultūrvides bagātināšanā. Viņa veidojusi Skrindu dzimtas muzeja vizuālo tēlu, piedalījusies Daugavpils novada muzeju rīkotajās izstādēs un citās aktivitātēs. Kopš 2011. gada Silva Linarte strādā pie Daugavpils novada pašvaldības identitātes materiāliem. Viņa ir sagatavojusi Daugavpils novada ģerboņa un logo attēlus, izveidoja novada apbalvojumu skices. Viņas vadībā šogad tapis Daugavpils novada karogs. Valsts heraldikas komisija vienmēr uzsver, ka Daugavpils novadam ir viena no vislabāk atveidotajām simbolikām Latvijā, kas ir liels mākslinieces nopelns.

Nominācijā „Sports” balvu saņēma divkārtējs Sporta meistars grieķu – romiešu cīņā un svarbumbu sportā, tehnisko zinātņu doktors Vladislavs Petrovs.

Naujenietis Vladislavs Petrovs jau vairāk kā 20 gadus popularizē Daugavpils novada un Latvijas vārdu, sasniedzot izcilus panākumus republikas un starptautiskajās veterānu sacensībās. Vladislavam Petrovam uz šo brīdi oficiāli reģistrēti un pieder 53 Pasaules un Eiropas rekordi svarbumbu sportā. Šogad vien izcīnītas 30 dažāda kaluma medaļas Pasaules un Eiropas kausa izcīņas posmos. 2012.gada konfederācijas kausa izcīņas posmu sacensībās sporta veterāniem Vladislavs Petrovs laboja 29 Pasaules rekordus dažādos svarbumbu celšanas vingrinājumos veterāniem 70 + gadi, svara kategorijā virs 105 kg. Šajās sacensībās, četru dienu laikā, startējot dažādos svarbumbu celšanas vingrinājumos, Vladislavs pacēla svarbumbas ar kopējo svaru vairāk kā 13 tonnas. Vladislavs atzīst, ka aiz šīm ārēji „vieglajām” uzvarām slēpjas smags un titānisks darbs, treniņi vairākas reizes dienā un stingrs režīms. Šogad izcilajam novada sportistam piešķīra Starptautiskās svarbumbu celšanas meistaru konfederācijas apbalvojumu un „Nopelniem bagāta sporta meistara svarbumbu sportā” zelta nozīmīti. Sportists aktīvi aizraujas arī ar volejbolu – trīs reizes startējis republikas veterānu komandas rindās pasaules mēroga sacensībās. Par daudzajiem sportista sasniegumiem liecina Naujenes pagasta Stropu ciemā atvērtā Vladislava Petrova slavas zāle, kurā glabājas vairāki simti medaļu un piemiņas kausu.

Nominācijā „Sabiedriskā darbība” Līksnas draudzes prāvests Jānis Smirnovs.

Priesteris Jānis Smirnovs drīz vien pēc Rīgas Garīgā semināra absolvēšanas, 1999.gadā uzsāka kalpošanu Kalupes draudzē. Pēc desmit gadu kalpošanas, 2010.gadā prāvests tika pārcelts uz Līksnas draudzi, kur veiksmīgi un ar patiesu interesi turpināja iepriekšējo garīdznieku aizsāktos darbus. Prāvesta vadībā tika salabots torņu fasādes apmetums, tika veikts remonts draudzes mājas telpās, salabots un nokrāsots žogs, iegādāti kokmateriāli remontdarbu sastatņu ierīkošanai. Īpaši daudz darba tika ieguldīts, gatavojoties Līksnas baznīcas 100 – gades svinībām un bīskapa Jāņa Buļa vizitācijai. Pateicoties prāvesta iniciatīvai, ir nodibināta „Līksnas draudzes biedrība”. Lai piesaistītu projektu līdzekļus baznīcas remontdarbiem, prāvests vairākkārt ir organizējis labdarības koncertus. Šajā nolūkā ir izdots arī ērģeļu mūzikas disks ”Līksnas baznīcai -100”, kurā iemūžināts Līksnas baznīcas ērģeļu skanējums. Tuvākā iecere ir veikt baznīcas apskaņošanu, lai uzlabotu tās akustiku. Pašlaik draudzē tiek atjaunots bērnu un jauniešu koris. Reizi mēnesī Vaboles vidusskolā notiek sv.Mise, tikpat veiksmīga ir sadarbība ar Līksnas un Vaboles pagastu pārvaldēm, kā arī novada vadību.

Nominācijā „Uzņēmējdarbība” balvu saņēma SIA „Dubiki” valdes priekšsēdētājs Jevģeņijs Dubovskis.

Jevgeņijs Dubovskis attīsta zemnieku saimniecību „Ostrovi” un trīs uzņēmumus – SIA „Dubiki”, SIA „Barritus” un SIA „DER”, kas aptver plašas un daudzpusīgas nozares. Jevgeņijs Dubovskis ar uzņēmējdarbību nodarbojas jau 20 gadus. Pirms 11 gadiem tika reģistrēts uzņēmums SIA „Dubiki”, kas nodarbojas ar gaļas produktu ražošanu un tirdzniecību. Jevgeņija Dubovska vadītā uzņēmuma produkcija ir plaši pazīstama gan Daugavpils novadā, gan ārpus tās robežām – izstrādājumu produkcija tiek eksportēta uz Igauniju, Vāciju un Lielbritāniju. Papildus lauksaimniecībai uzņēmums nodarbojas ar celtniecību, auto tehnikas nomu, sniedz smagās tehnikas pakalpojumus. Šogad SIA „Dubiki” iegādājās zemi un sāka nodarboties ar graudaugu un liellopu barības audzēšanu. Aktīvi un inovatīvi strādā arī pārējie uzņēmumi – SIA „DER” nodarbojas ar metāla tehnikas izgatavošanu, SIA „Barritus” pērn iepirka 70 liellopus un atvēra pēc Eiropas standartiem aprīkotu lopu kautuvi Tabores pagastā, bet z/s Ostrovi paplašināja savu darbību, uzsākot aitkopības biznesu. Jevgeņijs Dubovskis ir viens no lielākajiem darba devējiem Daugavpils novadā – viņa pakļautībā ir nodarbināti 90 darbinieki.

Vakara turpinājumā pasākuma apmeklētāju uzmanībai tika piedāvāts muzikāls projekts „Dabas koncertzāle” un mūziķi Ingus Ulmanis, Andris Sējāns un Aigars Voitišķis ar dziesmu ciklu „Kur” – jautājot, kur ir tā vieta uz pasaules, kas mums ir vissvarīgākā. Atbildi savās domās tobrīd varēja sameklēt ikviens klātesošais. Galvenais ir zināt, kur mājo tava sirds.