Kontakti Kultūra

DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
kultura@dnkp.lv

Vadības daļa
Ināra MukāneDaugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālr.65476832; fakss 65476810
Mob.tālr. 29191840
inara.mukane@augsdaugavasnovads.lv
Ļubova KoržavinaDaugavpils novada Kultūras pārvaldes saimniecības vadītāja
Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404
Tālr. 65435515; mob.tālr.26572705
lubova.korzavina@dnkp.lv
Ingrīda SemjonovaDaugavpils novada Kultūras pārvaldes lietvede
Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404
Tālr. 65431801; mob.tālr.26572705
ingrida.semjonova@dnkp.lv
Jeļena MerņakaDaugavpils novada Kultūras pārvaldes projektu vadītāja
Tālr. 654 35007, mob. tālr. 25611544
jelena.mernaka@dnkp.lv
Daugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”
Inta UškāneDaugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” direktore
Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404
Tālr.65431867; mob.tālr. 26362572
inta.uskane@dnkp.lv
Vita LitiņaDaugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” kultūras darba vadītāja
Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404
Tālr.6543512; mob.tālr. 28379611
vita.litina@dnkp.lv
Anita LipskaDaugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” kultūras pasākumu organizatore
Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404
Tālr.65431867; mob.tālr. 26362572
anita.lipska@dnkp.lv
Daugavpils novada bibliotēku metodiskais centrs
Marina BaranovskaDaugavpils novada bibliotēku metodiskā centra vadītāja
Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404
Tālr. 65431949; mob.tālr. 26548693
marina.baranovska@dnkp.lv
Raiņa māja Berķenelē
Inese BērziņaRaiņa mājas Berķenelē direktore
Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Tālr. 65474368; mob.tālr. 29272200
berkenele@dnkp.lv ; berkenele@inbox.lv
Lilita SlesareRaiņa mājas Berķenelē galvenā speciāliste
Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Tālr. 65474368; mob.tālr. 26638038
lilita.slesare@dnkp.lv
Skrindu dzimtas muzejs
Anna LazdāneSkrindu dzimtas muzeja direktore
Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5477
mob.tālr. 26420547
skrindumuzejs@dnkp.lv; skrindu_muzejs@inbox.lv
Ilze OzoliņaSkrindu dzimtas muzeja vecākā speciāliste
Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5477
mob. tālr. 28213377
ilze.ozolina@dnkp.lv
Naujenes Novadpētniecības muzejs
Evita Kusiņa-KoļesņikaNaujenes Novadpētniecības muzeja direktore
Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads,LV-5462
Tālr.65471321; mob. tālr.26532508
naujenesmuzejs@inbox.lv ; naujenesmuzejs@dnkp.lv
Māra KampāneNaujenes Novadpētniecības muzeja vecākā speciāliste
Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads,LV-5462
Tālr.65431803; mob. tālr.25611268
mara.kampane@dnkp.lv