Publisko ezeru saraksts

Publisko ezeru saraksts Daugavpils novadā

BaltezersVaboles pag.48,5
Beļānu ezers (Baltais ezers)Skrudalienas pag.55,4
Briģenes ezersDemenes pag.136,4
Demenes ezersDemenes pag.30,2
Galiņu ezers (Latvijas daļa)Šēderes pag.20,0
Kamenkas ezersSalienas pag.11,0
Kāša ezers (Koša ezers)Līksnas pag.59,2
Kurcuma ezersMedumu pag.12,1
Laucesas ezers (Smelīnes ezers)Medumu pag.94,8
Lielais Kalupes ezers (Salenieku ezers)
(daļa Preiļu raj.)
Kalupes pag.175,0
Lielais Kumpinišķu ezers (Latvijas daļa)Medumu pag.44,1
Lielais Kumpoša ezers (Latvijas daļa)Medumu pag.7,4
Lielais Subates ezersSubates pils. (ar lauku terit.)51,0
Luknas ezersVišķu pag.409,0
Marijas ezersŠēderes pag.19,3
Mazais Kalupes ezers (Keišu ezers)Kalupes pag.110,0
Mazais Kumpinišķu ezersMedumu pag.3,6
Mazais Subates ezers (Latvijas daļa)Subates pils. (ar lauku terit.)22,0
Riču ezers (Latvijas daļa)Līdumnieku pag.587,7
Robežas ezers (Latvijas daļa)Medumu pag.12,0
Samaņkas ezers (Latvijas daļa)Medumu pag.18,0
Sasaļu ezersSventes pag.27,4
Sila ezersSkrudalienas pag.262,0
Sitas ezers (Latvijas daļa)Skrudalienas pag.43,1
Skirnas ezers (Latvijas daļa)Demenes pag.31,8
Sventes ezersSventes pag.734,8
Šarlotes ezersŠēderes pag.27,2
Šķirnates ezers (Kimbarcišķu ezers) (Latvijas daļa)Demenes pag.10,0
Višķu ezersVišķu pag.360,1

 

Ezeru saraksts Daugavpils novadā, kuros zvejas tiesības pieder valstij

Bruņu ezersSkrudalienas pag.37,0
Černavas ezers (Drisvjates ezers)Līdumnieku pag.86,2
Dārza ezersDemenes pag.51,1
Dervanišķu ezers (Ustaukas ezers)Demenes pag.,68,7
Kaminčas ezersBebrenes pag., Eglaines pag.27,6
Kirjanišķu ezersSalienas pag.40,4
Kumbuļu ezersLīdumnieku pag.41,4
Ļūbasta ezersLīksnas pag.59,0
Šēnheidas ezersSkrudalienas pag.59,8
Sitas ezers (Latvijas daļa)Skrudalienas pag.43,1
Smiļģinu ezersSkrudalienas pag.49,0
Vīragnas ezers (daļa Preiļu raj.)Dubnas pag.128,4