Administratīvi teritoriālā reforma

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums

Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu

Ministru kabineta noteikumi Nr. 671. Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas