Daugavpils novada iznomājamie zemes gabali

Daugavpils novada dome iznomā zemes vienības

Informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. apakšpunktu un 33.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku.

Nr.p.k.Kadastra apzīmējumsAdresePlatībaNoteiktā nomas maksa, EUR (bez PVN)
1.4446 001 0398Biķernieku pag.0.707642.24
2.4450 006 0101Demenes pag.2.7128.93
3.4450 004 0351Demenes pag.4.5214.88
4.4450 002 0372Demenes pag.2.095.50
5.4452 004 0504Dubnas pag.0.128.00
6.4460 004 2363Kalkūnes pag.1.3664.72
7.4464 001 0237Laucesas pag.1.684.24
8.4470 001 0058Maļinovas pag.1.786.01
9.4472 004 0513Medumu pag.0.0528.00
10.4474 009 0063“Židino 6”, Židina, Naujenes pag.0.529.47
11.4474 004 0243“Zaļkalni”, Naujenes pag.1.8103.25
12.4484 004 0199 (daļa)“Kamoli”, Salienas pag.2.5133.00
13.4484 004 0457Salienas pag.1.263.84
14.4484 004 0456Salienas pag.0.947.88
15.4484 004 0200Salienas pag.0.5529.26
16.4484 003 0219 (daļa)Salienas pag.2.0106.40
17.4484 004 0256 (daļa)Salienas pag.1.790.44
18.4484 004 0546Salienas pag.0.063828.00
19.4486 005 0841 (daļa)Skrudalienas pag.0.1528.00
20.4486 005 0372Skrudalienas pag.0.558734.58
21.4486 004 0244Skrudalienas pag.1.168.09
22.4488 002 0302 (daļa)Sventes pag.0.228.00
23.4494 005 0157Vaboles pag.2.0109.50
24.4496 005 0256Vecsalienas pag.0.842.40
25.4496 009 0056 (daļa)“Višenka”, Vecsalienas pag.0.328.00
26.4496 005 0251Vecsalienas pag.0.6333.39
27.4498 004 0152Višķu pag.2.3166.18
28.4498 001 0333Višķu pag.0.643.35
29.4498 001 0421Višķu pag.0.328.00
30.4498 002 0171Višķu pag.2.0144.50
31.4498 003 0306Višķu pag.2.2158.95
32.4498 001 0334 (daļa)Višķu pag.1.0676.59
33.4498 002 0014Višķu pag.1.072.25
34.4498 002 0196 (daļa)Višķu pag.0.857.80
35.4498 001 0554 (daļa)Višķu pag.1.5108.38
36.4498 003 0317Višķu pag.5.0361.25
37.4498 001 0347Višķu pag.1.072.25
38.4498 001 0145Višķu pag.1.072.25
39.4498 001 0146Višķu pag.0.643.35
404498 001 0147Višķu pag.1.8130.05
41.4498 001 0155Višķu pag.2.9209.53
42.4498 001 0276Višķu pag.4.5325.13
43.4498 003 0149Višķu pag.2.0144.50
44.4498 003 0151Višķu pag.1.3194.65
45.4498 001 0338 (daļa)Višķu pag.2.0144.50
46.4498 001 0196Višķu pag.2.7195.08
47.4498 001 0405Višķu pag.0.536.13
48.4498 001 0140Višķu pag.1.0777.31
49.4498 004 0537Višķu pag.0.0928.00
Dārzkopības teritorijas
1.4460 004 1956“326”, Daugava, Kalkūnes pag.0.0636.60
2.4460 004 0738“136”, Celtnieks, Kalkūnes pag.0.0530.50
3.4460 004 2446“4 A”, Celtnieks, Kalkūnes pag.0.0328.00

 

Ar sīkāku informāciju par brīvajām zemes vienībām var iepazīties šeit.

Pieteikums zemes nomai šeit.

Apskates vieta un laiks: iepazīties ar situāciju dabā var patstāvīgi, vai iepriekš sazinoties zvanot uz tālruņa numuru 65422232.

Ja uz zemes vienības nomu izsludinātajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, nomnieka atlase tiks veikta izsoles kārtībā.

Pieteikšanās uz zemes vienību nomu ir no 18.04.2019. līdz 26.04.2019. plkst. 15.00.

Pieteikties var Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, 19. kabinetā, kā arī pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu var sūtīt uz e- pasta adresi: dome@daugavpilsnovads.lv.