Daugavpils novada iznomājamie zemes gabali

Daugavpils novada dome iznomā zemes vienības

Informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. apakšpunktu un 33.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku.

Nr.p.k.Kadastra apzīmējumsAdresePlatība, haNoteiktā nomas maksa, EUR (bez PVN)
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
1.4442 001 0118Ambeļu pag.1.157.55
2.4446 001 0398Biķernieku pag.0.707642.24
3.4450 003 0109Demenes pag.4.6635222.68
4.4450 003 0097Demenes pag.3.0143.25
5.4450 003 0180Demenes pag.1.571.63
6.4450 002 0241Demenes pag.17.9854.73
7.4450 003 0214Demenes pag.4.0191.00
8.4450 006 0112Demenes pag.9.8467.95
9.4450 006 0351Demenes pag.4.5214.88
10.4450 003 0082Demenes pag.2.7128.93
11.4450 007 0533Demenes pag.3.0143.25
12.4450 007 0330 (daļa)Demenes pag.1.6 (3.0)76.4
13.4466 004 0040Demenes pag.3.0143.25
14.4466  006 0085 (daļa)Demenes pag.3.10 (4.8)148.03
15.4450 003 0200Demenes pag.3.8181.45
16.4450 003 0189Demenes pag.6.2948300.58
17.4460 004 2363Kalkūnes pag.1.3664.72
18.4462 003 0588Kalupes pag.0.9560.56
19.4462 003 0607Kalupes pag.0.531.88
20.4462 003 0482Kalupes pag.7.4471.75
21.4462 003 0484Kalupes pag.1.7108.38
22.4462 001 0186Kalupes pag.1.6102.00
23.4462 007 0063Kalupes pag.1.9121.13
24.4462 003 0346Ganību iela 4, Kalupe, Kalupes pag.0.428.00
25.4462 003 0331Kalupes pag.0.228.00
26.4462 001 0153Kalupes pag.0.328.00
27.4462 003 0080Kalupes pag.2.6165.75
28.4462 003 0271Kalupes pag.1.382.88
29.4462 003 0597Kalupes pag.0.957.38
30.4468 002 0172Līksnas pag.1.8139.23
31.4468 003 0150Līksnas pag.2.1162.44
32.4468 003 0248Līksnas pag.1.4108.29
33.4468 004 0205Līksnas pag.0.969.62
34.4468 005 0209Līksnas pag.1.5116.03
35.4468 005 0245Līksnas pag.0.646.41
36.4468 005 0262Līksnas pag.1.212193.76
37.4468 005 0463Līksnas pag.1.7131.50
38.4468 005 0669Līksnas pag.0.0328.00
39.4468 006 0697Līksnas pag.0.861.88
40.4470 001 0058Maļinovas pag.1.786.01
41.4472 001 0084 (daļa)“Ozolkalni”, Ilga, Medumu pag.3.8 (5.42)193.04
42.4474 009 0063“Židino 6”, Židina, Naujenes pag.0.529.47
43.4474 004 0243“Zaļkalni”, Naujenes pag.1.8103.25
44.4474 001 0115Naujenes pag.1.1270.50
45.4476 005 0268Nīcgales pag.0.5733.17
46.4476 005 0437Nīcgales pag.2.5145.50
47.4476 002 0205Nīcgales pag.0.228.00
48.4484 003 0233Salienas pag.0.947.88
49.4484 004 0630Salienas pag.0.0328.00
50.4484 004 0529 Salienas pag.0.842.56
51.4486 001 0602 Skrudalienas pag.0.808250.03
52.4486 005 0837Skrudalienas pag.0.310228.00
53.4486 004 0302Skrudalienas pag.0.128.00
54.4486 005 0403Skrudalienas pag.0.2628.00
55.4486 005 0729Skrudalienas pag.0.13328.00
56.4488 002 0305 (daļa)Sventes pag.0.2 (2.7)28.00
57.4492 002 0585Tabores pag.0.128.00
58.4492 002 0619Tabores pag.0.0628.00
59.4492 003 0332Tabores pag.0.2528.00
60.4492 003 0476 Tabores pag.1.050.25
61.4496 003 0121Vecsalienas pag.0.631.80
62.4496 006 0130Vecsalienas pag.4.48237.44
63.4496 005 0357Vecsalienas pag.0.228.00
64.4498 001 0554 (daļa)Višķu pag.1.5 (4.2779)108.38
65.4498 001 0147Višķu pag.1.8130.05
Dārzkopības teritorijās
1.4460 004 1917“272”, Daugava, Kalkūnes pag.0.0636.60
2.4460 004 1916“271”, Daugava, Kalkūnes pag.0.062438.06
3.4492 002 0308“Maļutki 14”, Tabores pag.0.057531.05

 

Ar sīkāku informāciju par brīvajām zemes vienībām var iepazīties šeit.

Pieteikums zemes nomai šeit.

Apskates vieta un laiks: iepazīties ar situāciju dabā var patstāvīgi, vai iepriekš sazinoties zvanot uz tālruņa numuru 65422232.

Ja uz zemes vienības nomu izsludinātajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, nomnieka atlase tiks veikta izsoles kārtībā.

Pieteikšanās uz zemes vienību nomu ir no 19.06.2019. līdz 01.07.2019. plkst. 13.00.

Pieteikties var Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, 19. kabinetā, kā arī pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu var sūtīt uz e- pasta adresi: dome@daugavpilsnovads.lv.