Izglītība

Izglītības pārvaldes mājas lapa edu.daugavpilsnovads.lv

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

Darba laiks:
Pirmdiena – 8:30 – 18:00
Otrdiena-ceturtdiena – 8:00 – 16:30
Piektdiena – 8:00 – 15:30
Pārtraukums – 12:00 – 12:30

JANITA ZARAKOVSKA
Izglītības pārvaldes vadītāja
Tel. +371 65476830 (248)
janita.zarakovska@dnd.lv
DAINA OSTROVSKA
Galvenā speciāliste – metodiķe
+371 65476828 (245)
daina.ostrovska@dnd.lv
NATĀLIJA PĒTERĀNE
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Tel. +371 65476880 (242)
natalija.peterane@dnd.lv
DIĀNA SMARGUNE
Galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos
Tel. +371 65422283 (283)
diana.smargune@dnd.lv
INESE ZUĢICKA
Metodiķe
Tel. +371 65422259 (289)
inese.zugicka@dnd.lv
KASPARS OZOLS
Informācijas sistēmu administrators
Tel. +371 65422276 (292)
kaspars.ozols@dnd.lv
OLESJA ŅIKITINA
Jaunatnes lietu speciāliste
Tel. +371 65437663 (288)
olesja.nikitina@dnd.lv
MILĀNA LOČA
Jaunatnes projektu koordinators
Tel. +371 65437663 (288)
milana.loca@dnd.lv

Izglītības iestāžu kontakti

Salienas vidusskola

Direktors: Antoņina Redkova
Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
+371 65475311
skola@saliena.lv
Sventes vidusskola
Direktors: Aleksandrs Sibircevs
Daugavpils iela 1a, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
+371 65429688
skola@svente.lv
Špoģu vidusskola
Direktors: Ināra Ondzule
Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
+371 65426880
spogu.vidusskola@viski.lv
Vaboles vidusskola
Direktors: Elita Skrupska
Vaboles viduskola, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5477
+371 65475816
skola@vabolespag.lv
Zemgales vidusskola
Direktors: Aleksandrs Petkevičs
Zemgale-16, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
+371 65471763
skola@demene.lv
Biķernieku pamatskola
Direktors: Aleksejs Mackevičs
Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5440
+371 65822944
skola@bikerniekupag.lv
Kalupes pamatskola
Direktora: Irēna Mukāne
Lielā iela 35, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5450
+371 26436333
skola@kalupe.lv
Laucesas pamatskola
Direktors: Valentīna Vavžiņaka
Miera iela 28, Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
+371 65476872
skola@laucese.lv
Lāču pamatskola

Direktors: Andris Meškovskis
Muzeja iela 2, Lociku c., Naujenes pagasta, Augšdaugavas novads, LV-5458
+371 65474565
skola@naujene.lv
Medumu pamatskola
Direktors: Vita Skvorcova
Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
+371 65471555
skola@medumi.lv
Naujenes pamatskola
Direktors: Pāvels Brovkins
Stacijas ielā 8, Naujenes ciems, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.
+371 65476858
pamatskola@naujene.lv
Randenes pamatskola
Direktors: Lidija Peipiņa
Vārpas iela 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
+371 65474942
skola@kalkuni.lv
Silenes pamatskola

Direktors: Tatjana Klopova
Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5470
+371 65439367
silenes.skola@skrudaliena.lv
Medumu speciālā pamatskola
Direktors: Ēriks Lukmans
Ilgas iela 15, Medumi, Augšdaugavas novads, LV-5460
+371 65471574
specskola@medumi.lv
Naujenes pirmskolas izglītības iestāde “Rūķītis”

Direktors: Anna Vaidere
Alejas iela 2, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5413
+371 65450176
rukitis@naujene.lv
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
Direktors: Iveta Guģe
Daugavas iela 4, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5463
+371 65471127
pii_spriditis@nicgale.lv
Daugavpils novada sporta skola
Direktora p.i. Jana Hadakova
Daugavpils iela 1A, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5473
+371 65471922
sporta.skola@dnd.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi”

Vadītāja: Anita Lāčauniece
Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5481
Telefons: +371 26585845, +371 65476051
viski@dbt.lv