Izglītība

Izglītības pārvaldes mājas lapa edu.daugavpilsnovads.lv

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

Darba laiks:
Pirmdiena – 8:30 – 18:00
Otrdiena-ceturtdiena – 8:00 – 16:30
Piektdiena – 8:00 – 15:30
Pārtraukums – 12:00 – 12:30

JANITA ZARAKOVSKA
Izglītības pārvaldes vadītāja
Tel. +371 65476830 (248)
janita.zarakovska@augsdaugavasnovads.lv
DAINA OSTROVSKA
Galvenā speciāliste – metodiķe
+371 65476828 (245)
daina.ostrovska@augsdaugavasnovads.lv
NATĀLIJA PĒTERĀNE
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Tel. +371 65476880 (242)
natalija.peterane@augsdaugavasnovads.lv
DIĀNA SMARGUNE
Galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos
Tel. +371 65422283 (283)
diana.smargune@augsdaugavasnovads.lv
INESE ZUĢICKA
Metodiķe
Tel. +371 65422259 (289)
inese.zugicka@augsdaugavasnovads.lv
KASPARS OZOLS
Informācijas sistēmu administrators
Tel. +371 65422276 (292)
kaspars.ozols@augsdaugavasnovads.lv
OLESJA ŅIKITINA
Jaunatnes lietu speciāliste
Tel. +371 65437663 (288)
olesja.nikitina@augsdaugavasnovads.lv
MILĀNA LOČA
Jaunatnes projektu koordinators
Tel. +371 65437663 (288)
milana.loca@augsdaugavasnovads.lv
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
Direktors: Ērika Šaršune
p.n. Bebrene, Bebrenes pagasts,
Augšdaugavas novads
Telefons: +371 65444936
skola@bebrene.lv
Biķernieku pamatskola
Direktors: Aleksejs Mackevičs
Skolas iela 1, Biķernieki,
Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5440
Telefons: +371 65822944
skola@bikerniekupag.lv
Kalupes pamatskola
Direktors: Irēna Mukāne
Lielā iela 35, Kalupe, Kalupes pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5450
Telefons: +371 26436333
skola@kalupe.lv
Laucesas pamatskola
Direktors: Valentīna Vavžiņaka
Miera iela 28, Mirnijs, Laucesas pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5461
Telefons: +371 65476872
skola@laucese.lv
Lāču pamatskola
Direktors: Andris Meškovskis
Muzeja iela 2, Lociku c.,
Naujenes pagasta, Augšdaugavas novads, LV-5458
Telefons: +371 65474565
skola@naujene.lv
Sventes vidusskolas struktūrvienība
Sventes vidusskolas struktūrvienība
Alejas iela 20, Medumi,
Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Telefons: +371 65471555
skola@medumi.lv
Naujenes pamatskola
Direktors: Pāvels Brovkins
Stacijas ielā 8, Naujenes ciems,
Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads,
Telefons: +371 65476858
pamatskola@naujene.lv
Randenes pamatskola
Direktors: Lidija Peipiņa
Vārpas iela 2, Randene,
Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Telefons: +371 65474942
skola@kalkuni.lv
Silenes pamatskola
Direktors: Tatjana Klopova
Skolas iela 19, Silene,
Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5470
Telefons: +371 65439368
silenes.skola@skrudaliena.lv
Medumu speciālā pamatskola
Direktors: Ēriks Lukmans
Ilgas iela 15, Medumi,
Augšdaugavas novads, LV-5460
Telefons: +371 65471574
specskola@medumi.lv
Ilūkstes Raiņa vidusskola
Direktors: Velta Šterna
Raiņa ielā 49, Ilūkste,
Augšdaugavas novads
Telefons: +371 65462189
raina.vidusskola@ilukste.lv
Salienas vidusskola
Direktors: Antoņina Redkova
Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5469
Telefons: +371 65475311
skola@saliena.lv
Sventes vidusskola
Direktors: Aleksandrs Sibircevs
Daugavpils iela 1a, Sventes pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5473
Telefons: +371 65429688
skola@svente.lv
Špoģu vidusskola
Direktors: Ināra Ondzule
Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5481
Telefons: +371 65426880
spogu.vidusskola@viski.lv
Vaboles vidusskola
Direktors: Elita Skrupska
Vaboles viduskola, Vaboles pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5477
Telefons: +371 65467022
skola@vabolespag.lv
Zemgales vidusskola
Direktors: Aleksandrs Petkevičs
Zemgale-16, Zemgale, Demenes pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5442
Telefons: +371 65471763
skola@demene.lv
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Direktors: Anna Vaidere
Alejas iela 2, Naujenes pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5413
Telefons: +371 65450176
rukitis@naujene.lv
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
Direktors: Iveta Guģe
Daugavas iela 4, Nīcgales pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5463
Telefons: +371 20278400
pii_spriditis@nicgale.lv
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
Direktors: Inga Zviedrāne
Jēkabpils iela 10A, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, LV-5447
Telefons: +371 65462175, mob.t +371 29430618
zvanins@ilukste.lv
Daugavpils novada Sporta skola
Direktora p. i.: Jana Hadakova
Daugavpils iela 1A, Sventes pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5473
Telefons: +371 65471922
sporta.skola@dnd.lv
Ilūkstes novada Sporta skola
Direktors: Dzintars Pabērzs
Stadiona iela 1, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, LV-5447
Telefons: +371 65462136
sporta.skola@ilukste.lv
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
Direktors: Ērika Šaršune
p.n. Bebrene, Bebrenes pagasts,
Augšdaugavas novads
Telefons: +371 65444936
skola@bebrene.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi”

Vadītāja: Anita Lāčauniece
Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5481
Telefons: +371 26585845, +371 65476051
viski@dbt.lv