Jaunveidojamā Augšdaugavas novada attīstības plānošana

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

2021.gada 1.februāra lēmums Nr.2746 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma 2022.-2027.gadam

2021.gada 1.februāra lēmums Nr.2747 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”