Par projektu “Drošs jaunietis drošā Eiropā!”

Projekts “Drošs jaunietis drošā Eiropā!” (LV-51-E5-2012-R3)

Projekta mērķis:  veicināt informācijas apriti Daugavpils novada jauniešu vidū, piedāvājot caur neformālo metožu pielietošanu iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, tādējādi vecināt savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu starp novada jauniešiem, jauniešu biedrībām, jaunatnes lietu atbildīgajiem un novada speciālistiem..

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2013 – 01.08.2013

Projekta norises vieta: Daugavpils novads

Mērķauditorija: Daugavpils novada jaunieši, jaunatnes lietu atbildīgie, biedrību pārstāvji

Projekta org-grupa: 24 jaunieši no Daugavpils novada biedrībām, vecumā no 18 līdz 26 gadiem.

Projekta idejas apraksts: 

  1. Daugavpils novada jaunieši iepazīst novadā darbojošās biedrības, kuru mērķauditorija ir jaunieši: to pieredzi projektu rakstīšanā, vadīšanā, pieredzes apmaiņa, jauniešu ieteikumi projektu rakstīšanā un vadīšanā;
  2. Daugavpils novada jaunieši iepazīst programmas “Jaunatne darbībā” sniegtās iespējas;
  3. “Ideju lādes” izveidošana – jauniešu idejas jauniem projektiem savā pagastā, novadā, iespējas sadarboties ar citiem novada jauniešiem;
  4. neformālā dialoga veicināšana starp Daugavpils novada jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem: jauniešiem aktuālu tēmu apspriešana ar Daugavpils novada domes deputātiem, pārvalžu vadītājiem, skolu direktoriem, jaunatnes lietu atbildīgajiem.
Projekta aktivitātes: 
  • 06.04.2013 Skrudalienas pagastā, Silenes pamatskolā, organizē biedrība “Silenes stariņi”;
  • 17.04.2013 Sventes pagastā, Sventes Tautas namā, organizē biedrfība “Smile for life”;
  • 24.04.2013 Kalupes pagasta, Kalupes pagasta pārvaldes ēkas zālē, organizē Kalupes kopienu atbalsta centra “Vitrāža” jaunieši;
  • 02.05.2013 Naujenes pagastā, Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrā, organizē biedrība “Esam kopā”;
  • 10.05.2013 pasākums Daugavpils novada Kultūras centrā;
  • 12.06.2013 foto izstāde un video materiāla prezentēšana.

Projekta iesniedzējs: Daugavpils novada dome.

Projekta budžets: 6520,00 LVL, tai skaitā Daugavpils novada domes līdzfinansējums 1630,00 LVL apmērā.

Projekta koordinatore: Iluta Kriškijāne, iluta.kriskijane@dnd.lv, 26364925

Projekta plāns: skaties šeit

Projekta aktualitātes: skaties šeit

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.