Par projektu “Volunteering – employment generator!”

  

Projekts “Volunteering – employment generator!”
(LV-31-E21-2013-R1)

Projekta mērķis: apzināt brīvprātīgā darba iespējas nodarbinātības veicināšanā un jauniešu konkurētspējas paaugstināšanā darba tirgū, ņemot vērā projekta dalībvalstu Latvijas, Serbijas, Azerbaidžānas, Horvātijas un Maķedonijas personīgo pieredzi.

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2013.-01.11.2013.

Projekta norises vieta: Daugavpils novads

Mērķauditorija: Daugavpils novada jaunieši, partnerdalībvalstu (Azerbaidžānas, Horvātijas, Serbijas un Maķedonijas) jaunieši

Projekta uzdevumi:

 1. Iepazīstināt partnervalstu pārstāvjus ar Daugavpils novada jauniešu pieredzi brīvprātīgajā darbā;
2. Apzināt Serbijas, Maķedonijas, Horvātijas un Azerbaidžānas pieredzi brīvprātīgā darba kā nodarbinātības veicinātāja partnervalstīs pieredzi;

3. Izveidot priekšlikumus, kā veicināt brīvprātīgā darbā iegūto prasmju un kompetenču atzīšanu darba tirgū un caur to jauniešu konkurētspējas paaugstināšanu;
4. Diskusiju ceļā atrast iemeslus, kas liek negatīvi vērtēt brīvprātīgajā darbā iegūto prasmju un kompetenču atzīšanu dalībvalstīs.

Projekta aktivitātes: 
  • iepriekšējā plānošanas vizīte Daugavpils novadā no 07.08.2013 līdz 09.08.2013, kur ieradīsies pārstāvji no projekta partnervalsīm, lai iepazītos ar organizatoriem, pārspriestu apmaiņas vizītes programmu u.tt.;
  • 04.09.2013 – 12.09.2013 – starptautiskā jauniešu apmaiņa Daugavpils novadā, kur piedalīsies 25 jaunieši no Daugavpils novada, Serbijas, Azerbaidžānbas, Horvātijas un Maķedonijas, kā arī 5 jaunieši līderi. Pasākuma programmā ietilpst gan jauniešu dalīšanās pieredzē par brīvprātīgā darba aspektiem, gan arī video veidošana, pilsētas rallijs, tikšanās ar Daugavpils novada jauniešu biedrībām un novada vadību.

Projekta iesniedzējs: Daugavpils novada dome.

Projekta koordinatore: Ilze Raščevska, 29734651, ilze_rascevska@inbox.lv

Projekta plāns: skaties šeit

Projekta aktualitātes: skaties šeit

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.