Biķernieku kultūras nama amatierkolektīvi un interešu grupas

Sieviešu vokālais ansamblis „Rjabinuška”

Vadītāja: Olga Pankova
Tālr. 26293212
Mēģinājumi notiek:
otrdien, plkst. 12.00-16.00
Piedāvājums:
mūsdienu un tautas dziesmas (koncertprogramma 20-40 min) krievu valodā bajāna vai fonogrammas pavadījumā un literāri-muzikālās izrādes ar krievu tautas dziesmām un tradicionālajām spēlēm (40 min).

Bērnu vokāla grupa „Sunshine”

Vadītāja: Olga Pankova
Tālr.: 26293212
Mēģinājumi notiek:
pirmdien, plkst. 13.00-17.00
trešdien, plkst. 13.00-17.00
Piedāvājums:
Deju koncertprogramma (25 min). Grupas repertuārā mūsdienu dejas.