Daugavpils novada Kultūras centra kolektīvi

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” jauktais koris „Latgale”

Vadītāja Anita Zarāne
Tālr. 25609662
E-pasts: zarane@inbox.lv
Mēģinājumi notiek
otrdien 17.30
Piedāvājums:
Latviešu komponistu un tautas dziesmu koncerts (30 min)
Garīgās mūzikas koncerts „Tu, mana līksmība” (30 min)

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” tautas deju ansamblis „Līksme”


Vadītāja Aija Daugele
Tālr. 25609662
E-pasts: saule.a@inbox.lv
Mēģinājumi notiek
pirmdien, ceturtdien 18.00
Piedāvājums:
Tautas deju programma „Ar meitām dancot gāju” (15-45 min)
Tautas deju programma „Sābru danči” (15-45 min)

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” vidējās paaudzes deju kolektīvs „Līksme”


Vadītāja Aija Daugele
Tālr. 25609662
E-pasts: saule.a@inbox.lv
Mēģinājumi notiek
otrdien 19.30
sestdien 15.00
Piedāvājums:
Tautas deju programma „Ar meitām dancot gāju” (15–45 minūtes)
Tautas deju programma „Sābru danči” (15–45 minūtes)

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” teātra trupa „Trešais variants”

 
Vadītāja Inta Uškāne
Tālr. 26362572
E-pasts: inta.uskane@dnkp.lv
Mēģinājumi notiek
trešdien 18.30
Piedāvājums:
Raiņa bērnu dzejas uzvedums “Prieki visās gadskārtās” (30 min.)

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis „Stage On”

 
Vadītāja Tatjana Larionova
Tālr. 25609662
E-pasts: stageon@inbox.lv
Mēģinājumi notiek
otrdien 18.00
sestdien 11.00
Piedāvājums:
Tautasdziesmu programma ”Es atnācu uguntiņu” (15–30 min)
Estrādes dziesmu programma ”Laiks iet” (15–30 min)

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” folkloras kopa „Dyrbyni”


Vadītāja Anna Briška
Tālr. 29108392
E-pasts: anna.briska@inbox.lv
Mēģinājumi notiek:
ceturtdien 18.00
Piedāvājums:
Latgaliešu danči un rotaļas (12–45 min.)
Tautasdziesmu programma (līdz 45 min.)