Daugavpils novada Kultūras centra kolektīvi

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” jauktais koris „Latgale”

Vadītāja: Anita Zarāne
Tālr.: 29734720
E-pasts: anita.zarane@dnkp.lv
Latvijas Kultūras datu portāls

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” deju ansamblis „Līksme”

Vadītāja: Aija Daugele
Tālr.: 25609662
E-pasts: aija.daugele@dnkp.lv
Latvijas Kultūras datu portāls

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” teātra trupa „Trešais variants”

Vadītāja: Inta Uškāne
Tālr.: 26362572
E-pasts: inta.uskane@dnkp.lv
Latvijas Kultūras datu portāls

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis „Stage On”

Vadītāja: Tatjana Vucāne
Tālr.: 28216268
E-pasts: tatjana.vucane@dnkp.lv
Latvijas Kultūras datu portāls

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” folkloras kopa „Dyrbyni”

Vadītāja: Anna Briška
Tālr.: 29108392
E-pasts: anna.briska@dnkp.lv
Latvijas Kultūras datu portāls