Dubnas kultūras nama amatierkolektīvi

Bērnu vokālais ansamblis ”Uguntiņa”

     
Vadītāja: Guna Pētersone
Tālr.: 29456704
gunapetersone@inbox.lv
Mēģinājumi notiek:
Pirmdien 18.00 – 20.00
Trešdien 18.00 – 20.00

Bērnu vokālais ansamblis „Uguntiņa – 1”

Vadītāja: Guna Pētersone
Tālr.: 29456704
gunapetersone@inbox.lv
Mēģinājumi notiek:
Pirmdien  17.00 – 18.00
Trešdien   17.00 – 18.00

Folkloras kopa ,,Atzola”


Vadītāja: Marija Umbraško
Tālr. 26324472
Mēģinājumi notiek:
Ceturtdien 17.30 – 20.00

Interešu grupa ,,Mulda”


Vadītāja: Marija Umbraško
Tālr. 26324472
Mēģinājumi notiek:
Ceturtdien 17.30 – 20.00
Piedāvājums:
Danskovīte ,,Kozu goda jubileja” (2.daļa)