Maļinovas pagasta saieta nama amatierkolektīvi

Jauniešu tautas deju kolektīvs „Druvāni”

Vadītāja: Antra Dombrovska
Tālr. 29230320
E-pasts: antrajurgelane@inbox.lv
Mēģinājumi notiek:
trešdien, plkst. 17.00-19.00
Piedāvājums:
tautas deju programma (20 min)

Bērnu vokālais ansamblis”Avenes”

Vadītāja: Aija Ozoliņa
Tālr. 29344870
E-pasts: merkmars@inbox.lv
Mēģinājumi notiek:
trešdien 16.30-18.00
Piedāvājums:
dažādas dziesmas (20-30 min)

Interešu grupa “Ivuški”

Vadītāja: Aija Ozoliņa
Tālr. 29344870
E-pasts: merkmars@inbox.lv