Sabiedriskā centra "Laucese" amatierkolektīvi

Vokālais ansamblis „Prieks”

Vadītāja: Inna Kralika
Tālr.: 28346215
E-pasts: inna82@inbox.lv
Mēģinājumi notiek:
trešdien, plkst. 12.00-14.00

Vēsturisko deju kolektīvs
Vadītāja: Jeļena Pasternaka
Tālr.: 29251156
E-pasts: biblioteka@laucese.lv

Tehnisko interešu grupa “Koka darbi”

Vadītājs: Andrejs Bruns
Tālr.: 29455734
E-pasts: bruns.andrejs@inbox.lv