Nolikumi

– Daugavpils novada domes nolikums
– Nolikums par Daugavpils novada domes apbalvojumiem

Pagastu pārvalžu nolikumi
– Ambeļu pagasta pārvaldes nolikums
– Biķernieku pagasta pārvaldes nolikums
– Demenes pagasta pārvaldes nolikums
– Dubnas pagasta pārvaldes nolikums
– Kalkūnes pagasta pārvaldes nolikums
– Kalupes pagasta pārvaldes nolikums
– Laucesas pagasta pārvaldes nolikums
– Līksnas pagasta pārvaldes nolikums
– Maļinovas pagasta pārvaldes nolikums
– Medumu pagasta pārvaldes nolikums
– Naujenes pagasta pārvaldes nolikums
– Nīcgales pagasta pārvaldes nolikums
– Salienas pagasta pārvaldes nolikums
– Skrudalienas pagasta pārvaldes nolikums
– Sventes pagasta pārvaldes nolikums
– Tabores pagasta pārvaldes nolikums
– Vaboles pagasta pārvaldes nolikums
– Višķu pagasta pārvaldes nolikums

Izglītības iestāžu nolikumi
– Salienas vidusskolas nolikums
– Sventes vidusskolas nolikums
– Špoģu vidusskolas nolikums
– Vaboles vidusskolas nolikums
– Zemgales vidusskolas nolikums
– Biķernieku pamatskolas nolikums
– Kalupes pamatskolas nolikums
Lāču pamatskolas nolikums
– Medumu pamatskolas nolikums
– Naujenes pamatskolas nolikums
– Randenes pamatskolas nolikums
– Silenes pamatskolas nolikums
– Laucesas pamatskolas nolikums
– Medumu speciālās pamatskolas nolikums
– Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikums
– Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikums
– Daugavpils novada sporta skolas nolikums

Kultūras iestāžu nolikumi
– Daugavpils novada Kultūras pārvaldes nolikums
– Špoģu Mūzikas un mākslas skolas nolikums
– Naujenes Mūzikas un mākslas skolas nolikums

Sociālo iestāžu nolikumi
– Daugavpils novada Sociāla dienesta nolikums
– Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” nolikums
– Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” nolikums
– Višķu sociāla aprūpes centra nolikums

Pašvaldības aģentūru nolikumi
– Pašvaldības aģentūras “Višķi” nolikums
– Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA” nolikums

Bāriņtiesu nolikumi
– Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas nolikums
– Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas nolikums

Konkursu nolikumi

Daugavpils novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2019.gadā 2.kārtas nolikums
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

Atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikums
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums

Daugavpils novada domes 2019.gada konkursa „Saimnieks 2019” nolikums

Netradicionālās modes skates – konkursa “Flora un fauna” nolikums

IV Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursa “Naujene WIND 2020” nolikums

IV XVIII starptautiskā akordeonistu – solistu konkursa “Naujene – 2020” nolikums