Nolikumi

– Daugavpils novada domes nolikums
– Nolikums par Daugavpils novada domes apbalvojumiem

Pagastu pārvalžu nolikumi
– Ambeļu pagasta pārvaldes nolikums
– Biķernieku pagasta pārvaldes nolikums
– Demenes pagasta pārvaldes nolikums
– Dubnas pagasta pārvaldes nolikums
– Kalkūnes pagasta pārvaldes nolikums
– Kalupes pagasta pārvaldes nolikums
– Laucesas pagasta pārvaldes nolikums
– Līksnas pagasta pārvaldes nolikums
– Maļinovas pagasta pārvaldes nolikums
– Medumu pagasta pārvaldes nolikums
– Naujenes pagasta pārvaldes nolikums
– Nīcgales pagasta pārvaldes nolikums
– Salienas pagasta pārvaldes nolikums
– Skrudalienas pagasta pārvaldes nolikums
– Sventes pagasta pārvaldes nolikums
– Tabores pagasta pārvaldes nolikums
– Vaboles pagasta pārvaldes nolikums
– Višķu pagasta pārvaldes nolikums

Izglītības iestāžu nolikumi
– Salienas vidusskolas nolikums
– Sventes vidusskolas nolikums
– Špoģu vidusskolas nolikums
– Vaboles vidusskolas nolikums
– Zemgales vidusskolas nolikums
– Biķernieku pamatskolas nolikums
– Kalupes pamatskolas nolikums
– Lāču pamatskolas nolikums
– Medumu pamatskolas nolikums
– Naujenes pamatskolas nolikums
– Randenes pamatskolas nolikums
– Silenes pamatskolas nolikums
– Laucesas pamatskolas nolikums
– Medumu speciālās pamatskolas nolikums
– Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikums
– Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikums
– Daugavpils novada sporta skolas nolikums

Kultūras iestāžu nolikumi
– Daugavpils novada Kultūras pārvaldes nolikums
– Špoģu Mūzikas un mākslas skolas nolikums
– Naujenes Mūzikas un mākslas skolas nolikums

Sociālo iestāžu nolikumi
– Daugavpils novada Sociāla dienesta nolikums
– Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” nolikums
– Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” nolikums
– Višķu sociāla aprūpes centra nolikums

Pašvaldības aģentūru nolikumi
– Pašvaldības aģentūras “Višķi” nolikums
– Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA” nolikums

Bāriņtiesu nolikumi
– Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas nolikums
– Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas nolikums

Konkursu nolikumi
– IV XVIII starptautiskā akordeonistu – solistu konkursa “Naujene – 2020” nolikums
– Par Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu “Attīsti sevi!”
– Par atklāta projektu konkursa “PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” izsludināšanu
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
Netradicionālās modes skates – konkursa “KOSMOSS, PLANĒTAS, VISUMS” nolikums
– Daugavpils novada domes konkursa par granta piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2021.gadā