Daugavpils novada Sports

Sporta nodaļa:

Gunārs Kucins
Sporta nodaļas vadītājs
Tel. 65476819
E-pasts: gunars.kucins@dnd.lv