Noteikumi

Konkursa nosacījumi ir detalizēti aprakstīti konkursa nolikumā. Iepazīšanās ar nolikumu ir katra dalībnieka pienākums.

KONKURSA NOLIKUMS
PIELIKUMS

Konkursa dalībnieki (nolikuma 5.1.p.):

  • Dalību konkursā var pieteikt jebkurš  jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 16 līdz 30 gadiem (ne vairāk kā 4 cilvēki komandā) ar skaidri definētu ideju par uzņēmējdarbības attīstību;
  • Konkursā nevar piedalīties jau nodibināti uzņēmumi;
  • Konkursā nevar piedalīties Stratēģisko partneru un Atbalstītāju darbinieki.
Konkursa darbu iesniegšana (nolikuma 8.p.):
  • Viens autors vai autoru grupa var iesniegt vairāk kā vienu darbu.
  • Biznesa idejas un biznesa plāni jāiesniedz elektroniski uz e-pastu daina.krivina@dnd.lv.Noteikti jāsaņem apstiprinājums par biznesa idejas un biznesa plāna saņemšanu.
  • Biznesa ideju Konkursa 1. kārtā iesniedz līdz 2011. gada 28. novembra plkst. 12.00.
  • Biznesa plānu Konkursa 2. kārtā iesniedz līdz 2012. gada 07. februāra plkst. 12.00.
  • Jautājumus par biznesa ideju un biznesa plānu sagatavošanu var sūtīt pa e-pastu ne vēlāk kā 10 dienas pirms darbu iesniegšanas termiņa uz e-pasta adresi daina.krivina@dnd.lv
Sekojiet konkursa aktualitātēm www.dnd.lv/Jaunatnei/Projekti/Esi uzņēmējs 2011/2012!

KONKURSA PLĀNS

Informācijai:
Daina Kriviņa
Projekta vadītāja
daina.krivina@dnd.lv, 29354994