Piekļūstamības paziņojums

Daugavpils novada dome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Daugavpils novada tīmekļvietnihttps://daugavpilsnovads.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Daugavpils novada tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem ir uzsākta.
  • Video saturam nav pievienoti subtitri
  • Dažās ievadformās navigācija tikai ar klaviatūru nav iespējama

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.12.2020. Izvērtēšanu veica Daugavpils novada dome.

Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, piedāvājām vērsties Daugavpils novada domes oficiālajā e-pastā – dome@daugavpilsnovads.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: isad@daugavpilsnovads.lv

Zvaniet: +37165476884

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa”

E-pasts: isad@daugavpilsnovads.lv

Tālrunis: +37165476884

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja
Ivars Smans,
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs.