Barikāžu atceres diena Kalupē

23. janvārī Kalupē notiks Barikāžu atceres diena.

18.01.-26.01. Teodora Rudāna foto izstāde (Kalupes pagasta pārvaldes ēkā, darba laikā)

23.01. plkst. 9.30  Barikāžu ugunskura iedegšana pie ozola (pagasta pārvalde, V.Nitišs , mazpulki)

23.01. plkst. 14.00 Barikāžu dienām veltīta pēcpusdiena ,,Caur dziesmu gūt spēku…” . Tikšanās ar Trešās atmodas aktīvistiem – Jāni Rasnaču (Laucesa) un Robertu Kukli (Kalupe). Kalupes pagasta pārvaldes ēkā.