Krīzes seku mazināšanas projektu konkurss

Ar 12.jūliju tiek izsludināts Bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanas projektu konkurss.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 16.jūlijam plkst. 12.00.

Pieteikums
Nolikums