Aicinām ārkārtas situācijas apstākļos īpašu vērību pievērst bērnu drošībai un aprūpei  

Lūdzam iedzīvotājus būt vērīgiem – ja Jums ir zināma informācija par bērnu tiesību pārkāpumiem, iespējamo vardarbību pret bērnu vai ir zināma informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai bērnu, kurš valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ pašlaik atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības un personas, kuras uzņēmušās bērna aprūpi kādu apstākļu dēļ nav spējīgas to veikt līdz iespējamajam bērna vecāku atgriešanās laikam, lūdzam steidzīgi par šiem augstākminētajiem gadījumiem informēt Daugavpils novada bāriņtiesas, lai veiktu nepieciešamās darbības bērnu drošības, aprūpes un likumiskās pārstāvības nodrošināšanai.

 

Skrudalienas bāriņtiesaJāzeps ValtersSkrudaliena, Skrudalienas pagasts, LV -5470Tālr. 65471249; Fakss: 65471249
barintiesa@skrudaliena.lv
Višķu bāriņtiesaRegīna KudiņaSkolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts,
LV -5481
Tālr. 65426827; Fakss: 65425347
barintiesa@viski.lv