Aizvadīta pēdējā Daugavpils novada domes sēde

28. jūnijā tika sasaukta Daugavpils novada domes ārkārtas sēde – pēdējā iepriekšējā deputātu sasaukuma sastāvā. Statistikas dati liecina, ka šo gadu laikā notikušas 112 domes sēdes, pieņemti 3159 lēmumi, 77 saistošie noteikumi, 111 nolikumi un 18 noteikumi.

Pēc domes sēdes administrācijas vārdā deputātiem tika teikts paldies par paveiktajiem darbiem četru gadu laikā. Katram deputātam pasniegtas piemiņas dāvanas – novada bitenieku sarūpēts medus un mākslinieces Leldes Kundziņas gleznas “Rīts rozēs tīts…” reprodukcija ar Červonkas pils attēlu.

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins atzina, ka visi deputāti šajos četros gados ir izgājuši sava veida skolu un ieguvuši milzu pieredzi, ko varēs izmantot turpmāk, lai uzlabotu dzīvi novadā. “Šī gada vēlēšanas jau parādīja, ka Daugavpils novadā īstenotā politika ir atbalstāma no cilvēku puses. Bez šaubām, ir bijušas arī kļūdas, bet nekļūdās tikai tas, kas nestrādā. Runājot par iecerēm – vienmēr var izdarīt labāk, bet svarīgi jautājumi, kā budžets, attīstības dokumenti, vienmēr gāja vienbalsīgi un viss risinājās uz priekšu. Tāpēc paldies maniem kolēģiem un izpildinstitūcijai, bez kuras mēs neko nepanāktu.”

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika atzīst, ka sadarboties ar šo deputātu sasaukumu bijis ļoti interesanti un produktīvi, deputāti bijusi ļoti ieinteresēti un prasīgi: “Nebija tā, ka par jebkuru jautājumu uzreiz nobalso, jo īpaši komitejās. Mums bija interesanti. Protams, mēs cenšamies sagatavot jautājumus, kuri pieprasa izskatīšanu, formālu jautājumu faktiski nebija. Deputāti aktīvi darbojās arī ar iedzīvotājiem. Galvenais, ka neatkarīgi no tā, no kādas partijas deputāts bija ievēlēts, visi strādāja kopā. Protams, balsojumi bija dažādi, bet politisku balsojumu bija ļoti maz. Galvenais bija iedzīvotāju intereses. Daļa deputātu turpinās strādāt tālāk arī nākošajā sasaukumā. Šis ir sastāvs, kas ir spējīgs risināt iedzīvotajiem svarīgus jautājumus.”

Jaunizveidotās Augšdaugavas novada domes pirmā sēde notiks 1. jūlijā. Šogad notikušajās pašvaldību vēlēšanās „Daugavpils novada partija” ieguva 7 vietas, sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” – 2 vietas, „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” – 3 vietas, LATGALES PARTIJA – 3 vietas. No līdzšinējā Daugavpils novada domes 17 deputātu sastāva jaunajā domē pārvēlēti 6 deputāti, bet no līdzšinējā Ilūkstes novada – 3 deputāti.

Jāatgādina, ka Saeima pērn 10. jūnijā atbalstīja ilgi tapušo un pretrunīgi vērtēto administratīvi teritoriālo reformu, paredzot no 2021. gada jūlija Latvijā pašvaldību skaitu samazināt no 119 līdz 42. Saskaņā ar reformu Daugavpils novadu nolemts apvienot ar Ilūkstes novadu, izveidojot jaunu pašvaldību – Augšdaugavas novads. Virkne pašvaldību vērsās Satversmes tiesā, kur ierosinātas vairāk nekā 10 lietas saistībā ar novadu reformu, tostarp ST vērsās arī Ilūkstes novada dome.

21. jūnijā administratīvi teritoriālās reformas lietās Satversmes tiesa (ST) nosprieda, ka Ilūkstes novada pievienošana Augšdaugavas novadam neatbilst Satversmei. Apstrīdētās normas par spēkā neesošām atzītas vien no 2022. gada 1. janvāra, tāpēc jaunā Augšdaugavas novada dome 1. jūlijā sāks darbu, bet Saeimai līdz gada beigām ir dots laiks grozīt attiecīgo likumu.