Aktuālā informācija par darba organizēšanu sociālajos dienestos ārkārtējā situācijā