Apbalvoti vizuālās mākslas konkursa “Mīklupanti” uzvarētāji

Šogad vizuālās mākslas konkurss “Mīklupanti” tika veltīts dzejnieka Jāņa Baltvilka (1944-2003) dzejai. Jānis Baltvilks ir ne tikai viens no atpazīstamākajiem un izcilākajiem latviešu bērnu dzejas autoriem, bet arī bija aizrautīgs ornitologs – putnu vērotājs un pētnieks. Šogad viņš svinētu 75 gadu jubileju.

Konkursa norises laikā skolēni iepazina latviešu bērnu dzejas autora Jāņa Baltvilka darbus un attēloja to saturu ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem. Pavisam konkursā tika iesniegti 79 darbi, no kuriem pēc ekspertu vērtējuma 50 labākie ir apskatāmi izstādē. Izstāde skatāma Daugavpils novada domes 2. stāvā.

Skolēnu darbus, atbilstoši vecuma grupām, vērtēja eksperti, kuru uzdevums bija izvērtēt katra darba ideju un tās atklāsmi, darbu ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, tehniku, kā arī attieksmi pret darbu – rūpīgumu un darba kultūru.

Katrs konkursa darbs ir veikts rūpīgi, pārdomāti, ar skolotāja palīdzību. Priecē, ka konkursā piedalījās vairāk nekā 80 dažāda vecuma dalībnieki no 13 novada izglītības iestādēm. Pati jaunākā dalībniece ir Zemgales vidusskolas pirmsskolas 4-gadīgā audzēkne Darina Januškeviča. Darbus veidoja ne tikai individuāli, bet arī pāros un viena darba tapšanā piedalījās arī visa Medumu pamatskolas 5. klase.

Visi 50 izstādē apskatāmo darbu autori apbalvoti ar Pateicībām, Diplomiem un piemiņas balvām. Diplomi par iegūto 1. vietu tika pasniegti: Biķernieku pamatskolas 1. klases skolniecei Dianai Grigorjevai, 5. klases skolniecei Alinai Gerasimovai un 8. klases skolniecei Kristinai Čubrevičai, Kalupes pamatskolas 4. klases skolniecei Evijai Driņģei, Laucesas pamatskolas 7. klases skolniecei Anastasijai Ņikitinai, Medumu pamatskolas 5. klasei, 7. klases skolniecei Albīnai Gornovskai, Medumu internātpamatskolas 9. klases skolniekam Ruslanam Seļickim, Randenes pamatskolas 3. klases skolniecei Sulamitai Rusalejevai, Sventes vidusskolas skolniecei Viktorijai Ivanovai, Vaboles vidusskolas 6. klases skolniekam Aivim Jankovskim un Randenes pamatskolas 3. klases skolniecei Anastasijai Petrovai, kā arī Sventes vidusskolas skolniecei Ainai Zubrovai. Īpaši šajā apbalvojamo grupā tika suminātas – Sventes vidusskolas skolnieces Anastasija Krivašejeva un Angelīna Minkeviča, kuru vizuālās mākslas darbi saņēmuši visaugstāko vērtējumu.

Paldies visiem dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu un krāšņajiem zīmējumiem! Lai izdodas arī turpmāk atrast brīnumus – citu par citu brīnišķīgāku! Laureātu darbu izstāde ir apskatāma Daugavpils novada domes 2. stāvā līdz 30. aprīlim.