Apmeklē svētku sajūtu taku Naujenē

Degsim gaišu uguntiņu, sildīsimies pie liesmiņas, smelsimies spēku dabā – svinēsim Latvijas Republikas 102. gadadienu!

18. novembrī ikvienu aicinām apmeklēt Naujenes pagasta Juzefovas parku no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00, lai izbaudītu vēja zvanu skaņas, nodotos siltajai atmosfērai, smeltos spēku dabā un apskatītu Juzefovas parka iemirdzēšanos svētkos. Dodoties uz parku, paņemiet līdzi mazdrusciņ siltuma (svecīti), ar kuru padalīties un apsveikt Latviju svētkos.

Aicinām ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus! Piesardzības nolūkos, aicinām lietot mutes un deguna aizsegus.

Naujenes kultūras centrs,
Muzeja iela 6, Lociki
Tālr.: 654 742 68