Atskaite par paveikto 2019. gadā

Atskaite par Daugavpils novada pašvaldības
izpildinstitūcijas paveikto 2019. gadā

 

Protokolu daļa
Personāla daļa
Finanšu pārvalde
Audita daļa
Attīstības pārvalde
Komunālās saimniecības nodaļa
Īpašuma nodaļa
Būvvalde
Izglītības pārvalde
Kultūras pārvalde
Sociālais dienests
Pašvaldības aģentūra „TAKA”
Dabas resursu nodaļa
Sporta nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļa
Iepirkumu nodaļa
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa