Atver durvis mākslai un mūzikai!

Izvēlies sev atbilstošu programmu un nāc mācīties Špoģu Mūzikas un mākslas skolā!

Skola piedāvā bērniem mācības sekojošās programmās

Špoģos:
– Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;
– Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;
– Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;
– Kokles spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;
– Vokālās mūzikas kora klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

Kalupes mācību punktā:
– Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;
– Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;
– Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Vaboles mācību punktā:
– Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

Kalkūnes mācību punktā:
– Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;
– Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;
– Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Papildus informāciju var saņemt:
pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622
vai personīgi Špoģu Mūzikas un mākslas skolā –
2. stāvā, 12. kabinetā pie skolas administrācijas.