Augšdaugavas novads pieņem lēmumu neatbalstīt likumprojektu par pašvaldības pievienošanu Daugavpilij

28. oktobra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums neatbalstīt Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” un nepiekrist Augšdaugavas novada pašvaldības pievienošanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai, jo netiek ievērots no Satversmes tiesas sprieduma izrietošais Saeimas pienākums vērtēt iespējamos attīstības centrus Augšdaugavas novadā.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti uzsvēra, ka balstoties uz apstiprināto Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, primāri jāizvērtē Augšdaugavas novada pašvaldības pastāvēšanu pašreizējās robežās un jānosaka stratēģijā piedāvātos reģionālās nozīmes attīstības centrus Augšdaugavas novada teritorijā, jo pārējie novadu izveidošanas kritēriji, kuri minēti likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” anotācijā tiek izpildīti.

Augšdaugavas novadā ilgtspējīgās attīstības stratēģijā par attīstības centriem tika apstiprinātas divas vietas – Špoģu ciems un Ilūkstes pilsēta.

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija