Barikāžu dalībnieku biedrības informācija

Pamatojoties uz likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”*, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība izdod barikāžu dalībnieka statusu apliecinošas apliecības.

* Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 22. jūnijā pieņēma likumu “ Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu” un, ar likumu noteikts, ka barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība.

2018. gada 20. martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.172 „Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību”.

​​Ieva Eglīte
1991.gada barikāžu muzeja administratore
Krāmu ielā 3
Tālr.: +371 67213525
E – pasts: barikazu.muzejs@gmail.com
www.barikades.lv
http://www.draugiem.lv/barikazumuzejs/
www.facebook.com/barikazu.muzejs
https://twitter.com/Barikazu_muzejs