Bērnības svētki Maļinovā

Saulaina un bezrūpīga bērnība, vecāku rūpes un mīlestība glabājas mūsu bērnības atmiņās. Jūnija sākumā Maļinovas pagastā notika bērnības svētki, kas turklāt vēl ir mācību gada beigas un vasaras brīvdienu sākums. Pasākums sniedza pozitīvas emocijas un gandarījumu bērniem, viņu vecākiem, brāļiem, māsām un vecvecākiem.

Informāciju sagatavoja
Maļinovas pagasta pārvaldes saieta nama vadītāja
Jeļena Vasiļjeva