Biedrība “ Silenes stariņi” realizēja projektu “Meklējot zaļo PET!”

Biedrība “Silenes stariņi” Daugavpils novada programmas “Uzlabosim savu ikdienu“ ietvaros  realizēja  projektu  “Meklējot zaļo PET!”. Projekta mērķis bija rosināt Daugavpils novada  jauniešus uz dabai labvēlīgu un “zaļāku” dzīvesveidu caur viņiem saistošām aktivitātēm, attīstot jauniešos pašiniciatīvu “zaļā” dzīvesveida praktizēšanai un popularizēšanai vienaudžu vidū, sekmējot viņu sadarbību. Projekta ideja bija organizēt Daugavpils novada bērniem un jauniešiem izglītojošus un atraktīvus pasākumus, aktualizējot vides jautājumus, īpaši – plastmasas izstrādājumu, t.sk. PET pudeļu, kaitējuma nodarījuma apmērus apkārtējai videi, kā arī sniegt informāciju par to, kā var risināt šo problēmu, kur vērsties un kādas iespējas saudzēt dabu ir reģiona iedzīvotājiem.

Projekta pirmajā etapā tika organizēts flash mob “Meklējot zaļo PET!”. Akcijas ietvaros Daugavpils novada jauniešiem tika piedāvāts utilizēt PET pūdeles pareizā veidā, nofotografēt to un fotogrāfijas atsūt projekta vadītājam, lai izveidot video un foto klipus un izvietot sociālajos tiklos. Diemžēl, uz akciju atsaucas tikai Skrudalienas, Medumu un Lauceses pagastu jaunieši.

16.augustā Daugavpils novada bērniem un jauniešiem daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” tika organizēta vienas dienas misija “Meklējot zaļo PET!”. Tajā piedalījās jaunieši no Skrudalienas, Kalkūnes, Medumu, Naujenes, Kraujas, Lauceses un Vecsalienas , kā arī bērni no Skrudalienas ciemata. Misijas programma  tika saplānota tādā veidā, lai pasākuma laikā dalībnieki ne tikai iegūtu jaunas zināšanas, bet, vienlaikus, atpūstos un lietderīgi pavadītu laiku.

Biedrība “Medumu Cerība” veidoja radošo darbnīcu stūrīti, kurā l dalībniekus iemācīja, kā “dot otru  dzīvību” PET izstrādājumiem, pārvēršot tās par dažādām skaistām lietām. Tas  mudināja jauniešos atklāt savu radošumu. Biedrība “Daugavpils universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” organizēja  informatīvu lekciju “Vides aizsardzības jautājumi, plastmasas  atkritumu, t.sk. PET pudeļu, kaitējums videi”  un  izziņas konkursu “Apļu spēle”.

Skrudalienas pagasta jaunieši organizēja kā komandas, tā arī individuālas sportiskas aktivitātes. Visi uzvarētāji saņēma vērtīgas balvas. Visiem ļoti patika piedalīties  nakts kvestā “Meklējot zaļo PET!”. Komandu spēle notika centra teritorijā tumsumā, tika  ierīkota šķēršļu trase. Jaunieši meklēja objektus kartē, mācījās orientēties, izmantojot lukturīšus apkārtējā vidē, strādājot komandā, pārbaudīja savu  erudīciju un zināšanas par vides jautājumiem. Pasākuma beigās, pateicoties labiem laika apstākļiem,  jaunieši varēja izklaidēties zaļumballē centra laukumā.

Rezultātā jaunieši gan apguva jaunas zināšanas, gan arī lietderīgi, aktīvi un veselīgi pavadīja savu brīvo laiku, sadarbojoties ar citiem jauniešiem. Tika palielināts jauniešu informatīvas līmenis par nepieciešamību šķirot atkritumus.

Materiālu sagatavoja biedrība “Silenes stariņi” valdes priekšsēdētāja Sofija Mole