Briģenes ezerā papildināti zivju resursi un uzstādītas informatīvās zīmes

Demenes pagastā tika realizēti divi projekti  – “Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” un “ Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils novada Demenes pagasta ūdens objektu zivju resursu aizsardzībai”.

Pirmā projekta ietvaros, 5.jūlijā, Briģenes ezerā tika ielaisti 13000 līdaku mazuļu. Projekta  kopējās izmaksas – 3916,77 euro, no kurām Zivju fonda finansējums ir 3485,93 euro jeb 89 %, savukārt Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums – 430,84 euro jeb 11% no attiecināmajām izmaksām.

Pateicoties projektam  “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils novada Demenes pagasta ūdens objektu zivju resursu aizsardzībai”, Briģenes ezera krastos tika izvietoti 4 informatīvie stendi. Kopējās izmaksas -2858,02 euro, no kurām Zivju fonda finansējums ir 2543,64 euro jeb 89% un Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums –  314,38 euro jeb 11% no attiecināmajām izmaksām.

Demenes pagasta pārvalde izsaka pateicību Daugavpils novada domei par realizēto projektu atbalstu.