Daugavpils novadā Valsts simtgades zīmē viesojas sadarbības valstu delegācijas

Latvijas valsts simtgades zīmē uz Daugavpils novadu darba vizītē ieradušās četru valstu delegācijas – Baltkrievijas Republikas, Lietuvas Republikas, Vācijas Republikas un Gruzijas Republikas. Ar vairākām šo valstu pašvaldībām novadam ir stabila sadarbība jau vairāku gadu desmitu garumā. Delegācijas bija ieradušās ar mērķi piedalīties svinīgajā Latvijas valsts svētku pasākumā, viesoties vairākos novada pagastos, kā arī parakstīt atjaunotos abu pušu sadarbības līgumus.

No Baltkrievijas Republikas puses atjaunotos sadarbības līgumus parakstīja Braslavas rajona izpildkomitejas pārstāvji, Glubokoje rajona Deputātu padomes pārstāvji, Šarkovščinas rajona Deputātu padomes pārstāvji, kā arī Vitebskas rajona Deputātu padomes pārstāvji. Apstiprinot un apliecinot abu pušu draudzīgās saites un apliecinot abpusēju sadarbību vairāku gadu garumā, pārstāvji parakstīja līgumus, izsakot vēlēšanos nostiprināt un attīstīt savstarpēju sadarbību tirdzniecībā, ekonomikā, zinātnē un kultūrā, nostiprināt savstarpēji izdevīgas sociālekonomiskas saites un sadarbības teritoriju iedzīvotāju pieredzes apmaiņu, kā arī attīstīt savstarpēju sadarbību vietējo pašvaldību funkciju realizācijā, būdami pārliecināti, ka šāda veida sadarbība veidos labvēlīgus apstākļus iekšekonomisko, tūrisma, sociālo un kultūras sakaru attīstībai un padziļināšanai. Jāmin, ka sadarbība ar Braslavas rajonu Daugavpils novada pašvaldībai aizsākās 2008. gadā, ar Šarkavščinas rajonu – 2009. gadā, ar Glubokoje rajonu – 2015. gadā, taču vissenākā sadarbība Daugavpils novadam ir ar Vitebskas rajonu, kura ilgst jau kopš 1997. gada, kad vēl pirms administratīvi teritoriālās reformas tika parakstīts nodomu protokols par sadarbību izglītības jomā.

No Lietuvas Republikas puses līgumus parakstīja Roķišķu un Zarasu rajonu pašvaldību pārstāvji, vienojoties par sadarbības paturpināšanu izglītības, kultūras, sporta un tūrisma nozarēs. Ar Roķišku rajona pašvaldību Daugavpils novada dome sadarbojas kopš 2008. gada, kad tika parakstīts līgums par sadarbību ekonomikas, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, vides aizsardzības un sociālās sfēras jomās. Savukārt ar Zarasu rajonu sadarbība notiek jau vairāk kā 20 gadu garumā.

No Vācijas Republikas līgumus parakstīja pārstāvji no Vācijas Bad Doberanas rajona, ar mērķi nostiprināt sadarbību sabiedriskās, izglītības, tautsaimniecības un kultūras jomās. Jāmin, ka sadarbība ar reģionu turpinās kopš 2002. gada.

Visu delegāciju pārstāvji viesojās Daugavpils novada domē 16. novembrī. Pēc oficiālās pieņemšanas un līgumu parakstīšanas delegācijas piedalīsies Valsts simtgades pasākumā, kas notiks Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”.

Tāpat Vitebskas rajona delegācija 15. novembrī savu vizīti Daugavpils novadā sāka ar Kalkūnes pagastu apmeklējumu. Savukārt ciemiņu vizīte noslēgsies 17. novembrī, iepazīstot Višķu un Ambeļu pagastu pieredzi mazo projektu realizācijā.

FOTOGALERIJA